ANKARA BAROSU, ADALET BAKANLIĞI VE ANKARA HUKUK FAKÜLTESİ YÖNETİCİLERİ "ADALET" İÇİN TOPLANDI

Ankara Barosu, Adalet Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yöneticileri, daha önce imzalanan Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 Sayılı Kanuna Yönelik Hukuk Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair Protokol kapsamında 3 Eylül 2015 Perşembe günü bir toplantı yaptılar.

Gölbaşı Av. Özdemir Özok Tesisi'ndeki toplantıya, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Başkan Yardımcısı Av. M. Emin Seçkin Arıkan, Saymanı Av. Mahmut Karatekin, Yönetim Kurulu üyeleri Av. Cemalettin Gürler, Av. Erdem Ekmekçi, Av. Ayşegül Doğan Sırmagül, Gelincik Merkezi Başkanı Av. Lale İncesi, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Alparslan Azapağası, Başkan Yardımcısı Kubilay İnan, daire başkanları Jale Yılmaz, Avni Kağan Kaytancı, Bülent Kayaş, İbrahim Çetin ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülriz Uygur katıldı.

Toplantıda, Ankara Barosu, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında 3 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan protokol kapsamında atılacak adımlar konuşuldu.

Toplantıda ayrıca Avukatlık Kanunu'nda düşünülen değişikliklerin, modern, günün koşullarına uygun ve hukuki hizmetlerin halka daha kolay ulaştırılmasını sağlayacak nitelikte yapılması hususunda gerekli tartışmalar yapıldı.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan Adalet Reformu Stratejisi'ne ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. Özellikle savcılık makamlarının adliyelerden çıkarılmasının Yargı Reformu'nun önemli taşlarından biri olduğu vurgulandı. Adalet Bakanlığı yetkilileri tarafından, Ankara Barosu'ndan Adalet Reformu Stratejisi'ne ilişkin yazılı görüş talep edildi.

Yargı Reformu Stratejisi'nde kurulması öngörülen Hukuki Himaye Sigortası'nın hangi ülkede uygulanan model baz alınarak gerçekleştirileceği konusu da görüşüldü. Hukuki Himaye Sigortası'nın ihtiyari mi, zorunlu mu olması gerektiği tartışıldı. Hukuki Himaye Sigortası'nın ülkemizdeki bazı davalar ile hukuki uyuşmazlıkların çözümünde zorunlu, bunun dışında kalan kısımlarda ise ihtiyari olması konusunda görüş birliğine varıldı.

Toplantıda, Adli Yardım'ın kapsamının genişletilmesi için mevzuat değişikliği yapılması; Adli Yardım ücretlerinin ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin altına düşmemesi konusunda uzlaşmaya varıldı. Şiddet mağduru kadınlara ve mültecilere verilecek adli yardım için birlikte eğitim çalışması yapılması kararlaştırıldı.

ABD'de uygulanan ve avukatlık bürolarının belli bir zaman sınırı içerisinde vatandaşlara ücretsiz hukuki hizmet vermesini içeren 'Pro Bono' projesinin Türkiye'de de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda, ilköğretim okullarında verilen Hukuk ve Adalet Dersi'nde okutulan ders kitabının içeriğine ilişkin Ankara Barosu'ndan görüş istendi.

Ankara Barosu'na bağlı genç avukatların, avukatlık algısının geliştirilmesi amacıyla bu derslere girmesi konusunda çalışma yapılması kararlaştırıldı.

İlköğretim okullarında bu ders kapsamında kurgusal mahkemeler oluşturulması ve avukatların bu duruşmalara katkıda bulunması konusunda çalışma yürütülmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca ülkemizde vatandaşların avukattan hukuki destek alma oranının yüzde 10 seviyesinde olduğunu gösteren bilimsel çalışma tartışıldı. Hukuki destek için avukatlara yapılan başvuruların arttırılmasında 'hukuk klinikleri' uygulamasının önemi anlatıldı ve bu yöndeki pratiğin geliştirilmesi istendi. Ayrıca ilköğretim okullarındaki Hukuk ve Adalet Dersi'nde avukatlara görev verilerek toplumdaki avukat algısının arttırılabileceği görüşü iletildi.

© Copyright - DİGİTA