Duyurular

1. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar. Silent leges inter arma
22 Kas 2018

2. Kötüleri affeden, iyilere zarar verir. Bonis nocet, qui malis parcit.
21 Kas 2018

3. Sahipsiz mal ibraz edenindir.Res nullius occupanti cedit
20 Kas 2018

4. Kişi özgürlüğünün kısıtlanabilmesi mahkeme kararıyla mümkündür.
19 Kas 2018

5. Naylon Faturanın Hukuki ve Cezai Boyutu
12 Kas 2018

6. Adaletin kılıcı ile vuran kol ne kadar zayıf olursa olsun gene kuvvetlidir. John Webster
10 Kas 2018

7. Gösteri, toplantı ve miting düzenlemek anayasal bir haktır. Katılanların güvenliğinden devlet sorumludur.
09 Kas 2018

8. AİHM, görgü tanıklarına baskı yapılması riskinin önceleri mevcut olduğunu, ancak zamanla azalarak ortadan kaybolduğunu kabul etmektedir. Letellier / Fransa
07 Kas 2018

9. Hukuk iyilerin ve doğruların sanatıdır İus est ars boni et aequi.
05 Kas 2018

10. Sahipsiz mal ibraz edenindir. Res nullius occupanti cedit.
04 Kas 2018

11. Kanun geriye değil ileriye yönelir. Lex non prospicit, non respicit
03 Kas 2018

12. Adalet kainatın ruhudur
31 Eki 2018

13. Dünya Yıkılsa Bile Adalet Olmalıdır.
28 Eki 2018

14. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar.
26 Eki 2018

15. İktidarın Psikolojisi
22 Mart 2018

16. Şehir Hastaneleri
06 Mart 2018

17. DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ
27 Ocak 2018

18. Çalışmalarımız Sabah Gazetesinde yer buldu
08 Ocak 2018

19. 2018 Bütçesini Konuşacağız. Davetlisiniz.
23 Ara 2017

20. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bylock programı ve Fetö üyeliği konusunda içtihadı
07 Ara 2017

21. Hürriyet Gazetesine görüş verdik...
25 Eki 2017

22. Karşılıksız çeke ceza
23 May 2017

23. WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ
14 Şub 2017

24. İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı
02 Şub 2017

25. BYLOCK DELİL MİDİR?
30 Ocak 2017

26. Çevre Hukuku Sunumu
21 Ara 2016

27. OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI
20 Eyl 2016

28. İcra ve İflas Hukukunda Küçük Alacakların Tahsil Usulünün Hızlandırılması ve Avukatların Rolü Hakkında Yapılacak Düzenlemeler
12 Haz 2015

29. Hukukumuzda Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Emsal Davalar
01 Haz 2015

30. Nihat Kazanhan
09 May 2015

31. YHT"ye ilişkin Basın Açıklaması
28 Şub 2015

32. İcra Katiplerine Eğitim Çalışması
28 Şub 2015

DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ

DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ
 
- Devre mülk pazarlama yöntemi olarak; çekilişle çıktı, sadece elit müşterilerimize satıyoruz,  tanıtım gezisi ve ya buna benzer yöntemlerle müşterilerin iradeleri sakatlanmaktadır. 
- Vatandaş tarafından devre mülk bir kez alındığında bir başka kişiye satışları çok zor ve uzun sürede olmaktadır. Bu yüzden devre mülk alanlar, bunu uzun vadeli bir yatırım olarak düşünmelidir. 
- Devre mülk satılı yapan firma hakkında salt yapılan reklam ve ilanların etkisinde kalmadan, gerekli araştırma yapılmalıdır.
- Firma tarafından, devre mülkün kullanılmadığı zamanlarda kiraya verilebileceği ifade edilse de bu kiralama işlemi çok sağlıklı işlememektedir.
- Devre mülk alımlarında kişiler alım fiyatını iyi hesaplamalıdır. Çünkü 15 günlük devre mülkü 10.000,00 TL ye aldığınızda, satın aldığınız devre mülkün değeri 240.000,00 TL’ye denk gelmektedir. 
- Firma tarafından, devre mülkün bakım onarım, işletme gideri adı altında yıllık toplanacak olan aidat genellikle satın alma sırasında müşteriye anlatılmamaktadır. Bunun sonucu olarak aylık 100 TL aidat alındığı kabul edildiğinde, bu ücret yılda toplamda 1.200,00 TL’ye denk gelmektedir. Bu da Türkiye standartlarında iyi bir haftalık tatil ücretine denk gelmektedir.
- Devre mülk sahiplerinin, kat malikleri toplantısı için kat maliklerine ulaşması çok büyük problem olmaktadır. Bu nedenle de işletmeci veya egemen pay sahibi, kat malikleri toplantısında istediği gibi karar alabilmekte ve haksız çıkarlar elde edebilmektedir.   
- Devre mülk sözleşmesi, firma tarafından yapılan yoğun tanıtımlar ve görüşmeler sonrasında değil, düşünme payı alındıktan sonra uzman bilgisine başvurulup, sükûnetle karar verildikten imzalanmalıdır.
- Devre mülk satışı sırasında firma tarafından hazırlanan ve müşteriye imzalatılan belgelerin hukuki mahiyeti müşteriler tarafından tam olarak bilinmemektedir.
- Sözleşmeler en az 12 punto büyüklüğünde olmalı ve tamamı okunmalıdır. Sözleşmede boş yer bırakılmamalı ve imzalan sözleşmenin bir nüshası ile firmanın tanıtım için hazırlamış olduğu sunumlardan örnekler alınmalıdır.
- Müşteri sözleşmeden cayma hakkını kullanmak için yazılı olarak başvurulmalı; telefon vasıtasıyla müşteri temsilcisine başvurma gibi yöntemlere başvurmak, başvuru için sınırlı olan zamanın kaybolmasına sebep olmaktadır.
- Devre mülk alımında sözleşme, tesisisin dışında başka bir yerde imzalanıyorsa, alıcı tarafından herhangi bir peşinat veya kıymetli evrak verilmemelidir. 10 günlük cayma hakkı süresi içerisinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödeme yapmalı veya senet vermelidir.
- Tapu alınmadan kesinlikle ödeme yapılmamalı, senet gibi belgeler imzalanmamalıdır.
- Henüz inşaatına başlanmamış veya inşaatı devam eden devre mülkler için yapılan sonradan teslimli satışlarda, firmalardan teminat veya sigorta gibi bir güvence talep edilmelidir. 
- Alınmak istenen devre mülkün mevzuat gereğince kullanılabilmesi için gerekli belgelerin firma tarafından eksiksiz olarak temin edilip edilmediği araştırılmalıdır. Örneğin; inşaat ve sondaj ruhsatı, ÇED raporu vb.
- Devre mülk satışlarında oluşturulan senetler çoğu emre yazılı yapılmaktadır. Oysa bunların nama yazılı olması ve senetler üzerinde devre mülk satışına ilişkin hazırlanıp imza altına alındığına dair şerh olmalıdır. Çünkü emre yazılı senetlerin ciro kabiliyeti bulunmakta ve iyi niyetli üçüncü kişiler tarafından tahsil edilebilme imkânı vardır. Bu durum müşterinin aynı senede karşı iki kere ödeme yapma riskini ortaya çıkarmaktadır.
 
- Devre mülk alımı karşılığında imzalanan ve özellikle emre yazılı olan senetler karşılığında yapılan ödemelerin sonrasında, müşteri mutlaka senedini firmadan alıp, imha etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde senetlere karşılık ödeme yaptığını, iyi niyetli ve senetleri ciro ile iktisap eden üçüncü kişiye karşı ileri süremez.  
 
- Sözleşme karşılığında yapılan borç ödemeleri sırasında, ödeme makbuzlarının sahihliğine dikkat edilmelidir. Ödeme ilgili firmanın yetkili kimselerine yapılmalı, imza, mühür, tarih ve borçlu isminin doğru olarak yazıldığından emin olunmalıdır.
 
- Devre mülk alımı öncesi müşterilere tanıtım yapan tanıtım ekibi, firmanın anlaşmış olduğu reklâm şirketleri elemanları olabilmektedir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak ödemeler hatalı olarak bu şirketlere yapılabilmektedir. Ancak bu şekilde yapılan ödemeler, sıklıkla asıl firmaya gönderilmemekte ve tapu alımı sırasında hukuki problemlere sebebiyet vermektedir.   

© Copyright - DİGİTA