DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ

DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ
 
- Devre mülk pazarlama yöntemi olarak; çekilişle çıktı, sadece elit müşterilerimize satıyoruz,  tanıtım gezisi ve ya buna benzer yöntemlerle müşterilerin iradeleri sakatlanmaktadır. 
- Vatandaş tarafından devre mülk bir kez alındığında bir başka kişiye satışları çok zor ve uzun sürede olmaktadır. Bu yüzden devre mülk alanlar, bunu uzun vadeli bir yatırım olarak düşünmelidir. 
- Devre mülk satılı yapan firma hakkında salt yapılan reklam ve ilanların etkisinde kalmadan, gerekli araştırma yapılmalıdır.
- Firma tarafından, devre mülkün kullanılmadığı zamanlarda kiraya verilebileceği ifade edilse de bu kiralama işlemi çok sağlıklı işlememektedir.
- Devre mülk alımlarında kişiler alım fiyatını iyi hesaplamalıdır. Çünkü 15 günlük devre mülkü 10.000,00 TL ye aldığınızda, satın aldığınız devre mülkün değeri 240.000,00 TL’ye denk gelmektedir. 
- Firma tarafından, devre mülkün bakım onarım, işletme gideri adı altında yıllık toplanacak olan aidat genellikle satın alma sırasında müşteriye anlatılmamaktadır. Bunun sonucu olarak aylık 100 TL aidat alındığı kabul edildiğinde, bu ücret yılda toplamda 1.200,00 TL’ye denk gelmektedir. Bu da Türkiye standartlarında iyi bir haftalık tatil ücretine denk gelmektedir.
- Devre mülk sahiplerinin, kat malikleri toplantısı için kat maliklerine ulaşması çok büyük problem olmaktadır. Bu nedenle de işletmeci veya egemen pay sahibi, kat malikleri toplantısında istediği gibi karar alabilmekte ve haksız çıkarlar elde edebilmektedir.   
- Devre mülk sözleşmesi, firma tarafından yapılan yoğun tanıtımlar ve görüşmeler sonrasında değil, düşünme payı alındıktan sonra uzman bilgisine başvurulup, sükûnetle karar verildikten imzalanmalıdır.
- Devre mülk satışı sırasında firma tarafından hazırlanan ve müşteriye imzalatılan belgelerin hukuki mahiyeti müşteriler tarafından tam olarak bilinmemektedir.
- Sözleşmeler en az 12 punto büyüklüğünde olmalı ve tamamı okunmalıdır. Sözleşmede boş yer bırakılmamalı ve imzalan sözleşmenin bir nüshası ile firmanın tanıtım için hazırlamış olduğu sunumlardan örnekler alınmalıdır.
- Müşteri sözleşmeden cayma hakkını kullanmak için yazılı olarak başvurulmalı; telefon vasıtasıyla müşteri temsilcisine başvurma gibi yöntemlere başvurmak, başvuru için sınırlı olan zamanın kaybolmasına sebep olmaktadır.
- Devre mülk alımında sözleşme, tesisisin dışında başka bir yerde imzalanıyorsa, alıcı tarafından herhangi bir peşinat veya kıymetli evrak verilmemelidir. 10 günlük cayma hakkı süresi içerisinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ödeme yapmalı veya senet vermelidir.
- Tapu alınmadan kesinlikle ödeme yapılmamalı, senet gibi belgeler imzalanmamalıdır.
- Henüz inşaatına başlanmamış veya inşaatı devam eden devre mülkler için yapılan sonradan teslimli satışlarda, firmalardan teminat veya sigorta gibi bir güvence talep edilmelidir. 
- Alınmak istenen devre mülkün mevzuat gereğince kullanılabilmesi için gerekli belgelerin firma tarafından eksiksiz olarak temin edilip edilmediği araştırılmalıdır. Örneğin; inşaat ve sondaj ruhsatı, ÇED raporu vb.
- Devre mülk satışlarında oluşturulan senetler çoğu emre yazılı yapılmaktadır. Oysa bunların nama yazılı olması ve senetler üzerinde devre mülk satışına ilişkin hazırlanıp imza altına alındığına dair şerh olmalıdır. Çünkü emre yazılı senetlerin ciro kabiliyeti bulunmakta ve iyi niyetli üçüncü kişiler tarafından tahsil edilebilme imkânı vardır. Bu durum müşterinin aynı senede karşı iki kere ödeme yapma riskini ortaya çıkarmaktadır.
 
- Devre mülk alımı karşılığında imzalanan ve özellikle emre yazılı olan senetler karşılığında yapılan ödemelerin sonrasında, müşteri mutlaka senedini firmadan alıp, imha etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde senetlere karşılık ödeme yaptığını, iyi niyetli ve senetleri ciro ile iktisap eden üçüncü kişiye karşı ileri süremez.  
 
- Sözleşme karşılığında yapılan borç ödemeleri sırasında, ödeme makbuzlarının sahihliğine dikkat edilmelidir. Ödeme ilgili firmanın yetkili kimselerine yapılmalı, imza, mühür, tarih ve borçlu isminin doğru olarak yazıldığından emin olunmalıdır.
 
- Devre mülk alımı öncesi müşterilere tanıtım yapan tanıtım ekibi, firmanın anlaşmış olduğu reklâm şirketleri elemanları olabilmektedir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra yapılacak ödemeler hatalı olarak bu şirketlere yapılabilmektedir. Ancak bu şekilde yapılan ödemeler, sıklıkla asıl firmaya gönderilmemekte ve tapu alımı sırasında hukuki problemlere sebebiyet vermektedir.   

© Copyright - DİGİTA