Duyurular

1. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar. Silent leges inter arma
22 Kas 2018

2. Kötüleri affeden, iyilere zarar verir. Bonis nocet, qui malis parcit.
21 Kas 2018

3. Sahipsiz mal ibraz edenindir.Res nullius occupanti cedit
20 Kas 2018

4. Kişi özgürlüğünün kısıtlanabilmesi mahkeme kararıyla mümkündür.
19 Kas 2018

5. Naylon Faturanın Hukuki ve Cezai Boyutu
12 Kas 2018

6. Adaletin kılıcı ile vuran kol ne kadar zayıf olursa olsun gene kuvvetlidir. John Webster
10 Kas 2018

7. Gösteri, toplantı ve miting düzenlemek anayasal bir haktır. Katılanların güvenliğinden devlet sorumludur.
09 Kas 2018

8. AİHM, görgü tanıklarına baskı yapılması riskinin önceleri mevcut olduğunu, ancak zamanla azalarak ortadan kaybolduğunu kabul etmektedir. Letellier / Fransa
07 Kas 2018

9. Hukuk iyilerin ve doğruların sanatıdır İus est ars boni et aequi.
05 Kas 2018

10. Sahipsiz mal ibraz edenindir. Res nullius occupanti cedit.
04 Kas 2018

11. Kanun geriye değil ileriye yönelir. Lex non prospicit, non respicit
03 Kas 2018

12. Adalet kainatın ruhudur
31 Eki 2018

13. Dünya Yıkılsa Bile Adalet Olmalıdır.
28 Eki 2018

14. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar.
26 Eki 2018

15. İktidarın Psikolojisi
22 Mart 2018

16. Şehir Hastaneleri
06 Mart 2018

17. DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ
27 Ocak 2018

18. Çalışmalarımız Sabah Gazetesinde yer buldu
08 Ocak 2018

19. 2018 Bütçesini Konuşacağız. Davetlisiniz.
23 Ara 2017

20. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bylock programı ve Fetö üyeliği konusunda içtihadı
07 Ara 2017

21. Hürriyet Gazetesine görüş verdik...
25 Eki 2017

22. Karşılıksız çeke ceza
23 May 2017

23. WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ
14 Şub 2017

24. İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı
02 Şub 2017

25. BYLOCK DELİL MİDİR?
30 Ocak 2017

26. Çevre Hukuku Sunumu
21 Ara 2016

27. OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI
20 Eyl 2016

28. İcra ve İflas Hukukunda Küçük Alacakların Tahsil Usulünün Hızlandırılması ve Avukatların Rolü Hakkında Yapılacak Düzenlemeler
12 Haz 2015

29. Hukukumuzda Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Emsal Davalar
01 Haz 2015

30. Nihat Kazanhan
09 May 2015

31. YHT"ye ilişkin Basın Açıklaması
28 Şub 2015

32. İcra Katiplerine Eğitim Çalışması
28 Şub 2015

Hürriyet Gazetesine görüş verdik...

Aidata aylık yüzde 5 gecikme cezası

16 Ekim 2017
AİDATI geciktirirseniz, aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödemek zorunda kalırsınız. Haberiniz olsun. 

Önce okurum İ.H.’nin bu konudaki sorusu:

“Apartmanımızda son aidat ödeme tarihi her ayın 20’sidir. Bir gün bile geç kalsanız yüzde 5 faiz işletilmektedir. Benim bildiğim yüzde 5 faiz aylık olarak geçerlidir ve geç kalınan güne göre faiz hesaplanmalıdır. Bu duruma itiraz etmiş olmama rağmen yönetim bildiğini yapıyor. Bu durumda ben ve benim gibi düşünenler haklı mıdır? Geriye dönük hesaplama ile haksız ödediğimiz meblağları alabilir miyiz?”

YÜZDE 5 AYLIK FAİZ

Herkesi ilgilendiren aidat konusu ve okurum İ.H.’nin sorusunu bu alanda çalışan, Kat Mülkiyeti Hukuku (Toplu Yaşam Alanları Hukuku) adlı bir kitabı da bulunan avukat Cemalettin Gürler’e sordum. Gürler’in yanıtı şöyle:

“Bu uygulamanın dayanağı Kat Mülkiyeti Kanunu 20/c bendidir. Kanunda, ‘Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına bu kanuna ve genel hükümlerine göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür’ deniyor. Yargıtay kararlarına göre; ortak giderden payına düşeni ödemeyen bağımsız bölüm maliki sorumludur. Gecikme tazminatının başlangıç gününün açıkça saptanmış olması gerekir.

 

SULH HUKUKTA DAVA AÇILABİLİR

Bunun için de ilgilisi kat malikleri genel kuruluna katılmışsa karar tarihi, toplantıya katılamamışsa kat malikleri genel kurulunun kendisine tebliğ edildiği ya da başka bir biçimde öğrendiği tarihten başlar. Bu da uygulamada daha çok icra takibine dayanak ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihtir. Kanun açık ve ödemede geciktirdiği günler için aylık yüzde 5 uygulaması gerekir. O da günlük yüzde 0.16 faize denk gelmektedir. Fazladan alınan gecikme tazminatları için yapılması gereken sulh hukuk mahkemesinde dava açmaktır.

OTOPARKTA HÂKİM MÜDAHALESİ NASIL İSTENİR

Okurum M.C. ise mail’inde, “80 daireli bir apartmanda oturuyorum. 40 adet açık, 40 adet de 40 daireye tapuda kayıtlı kapalı otopark var. Kapalı otopark sahipleri hem kendi kapalı otoparklarını hem de ‘müşterek otopark’ deyip açık otoparkı kullanıyor. Bu nedenle 40 adet açık otoparkın diğer 40 adet daireye tahsisini kabul etmiyorlar. Apartman Genel Kurulu, ‘kapalı otoparkı olanların açık otoparkı kullanmaması’ yönünde karar alabilir mi?” diye sormuş. Avukat Gürler bu soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Öncelikle otopark kullanımı konusunda apartmanın yönetim planında kararlaştırılan hüküm olup olmadığına bakılır. Eğer varsa o uygulanır. Mimari projede de bu konuda açıklamaların olması kuvvetle muhtemeldir. Eğer yönetim planında ya da mimari projede hüküm yok ise Kat Mülkiyeti Kanunu’na bakmak gerekir.

Kanun ve içtihatlar,‘Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz’ ilkesi devreye girer. Bu olaya özgü olarak kapalı otopark sahiplerinin aynı anda açık otoparkı kullanmaları mümkün olmayıp, açık otoparkı kullanmak istediklerinde kapalı otoparkı diğer kat maliklerine açması gerekir. Aksi halde hakkı zarara uğrayanlar hâkim müdahalesi isteyebilir.

Yönetim planında, kişilerin hakkına zarar veren bir hüküm varsa öncelikle Kat Malikleri Genel Kurulu yapılıp, yönetim planı değişikliğine gidilmeli. Ancak, plan değişikliği için yeterli oy bulunmazsa o zaman sulh hukuk mahkemesinde dava açılmalıdır.”

© Copyright - DİGİTA