Duyurular

1. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar. Silent leges inter arma
22 Kas 2018

2. Kötüleri affeden, iyilere zarar verir. Bonis nocet, qui malis parcit.
21 Kas 2018

3. Sahipsiz mal ibraz edenindir.Res nullius occupanti cedit
20 Kas 2018

4. Kişi özgürlüğünün kısıtlanabilmesi mahkeme kararıyla mümkündür.
19 Kas 2018

5. Naylon Faturanın Hukuki ve Cezai Boyutu
12 Kas 2018

6. Adaletin kılıcı ile vuran kol ne kadar zayıf olursa olsun gene kuvvetlidir. John Webster
10 Kas 2018

7. Gösteri, toplantı ve miting düzenlemek anayasal bir haktır. Katılanların güvenliğinden devlet sorumludur.
09 Kas 2018

8. AİHM, görgü tanıklarına baskı yapılması riskinin önceleri mevcut olduğunu, ancak zamanla azalarak ortadan kaybolduğunu kabul etmektedir. Letellier / Fransa
07 Kas 2018

9. Hukuk iyilerin ve doğruların sanatıdır İus est ars boni et aequi.
05 Kas 2018

10. Sahipsiz mal ibraz edenindir. Res nullius occupanti cedit.
04 Kas 2018

11. Kanun geriye değil ileriye yönelir. Lex non prospicit, non respicit
03 Kas 2018

12. Adalet kainatın ruhudur
31 Eki 2018

13. Dünya Yıkılsa Bile Adalet Olmalıdır.
28 Eki 2018

14. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar.
26 Eki 2018

15. İktidarın Psikolojisi
22 Mart 2018

16. Şehir Hastaneleri
06 Mart 2018

17. DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ
27 Ocak 2018

18. Çalışmalarımız Sabah Gazetesinde yer buldu
08 Ocak 2018

19. 2018 Bütçesini Konuşacağız. Davetlisiniz.
23 Ara 2017

20. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bylock programı ve Fetö üyeliği konusunda içtihadı
07 Ara 2017

21. Hürriyet Gazetesine görüş verdik...
25 Eki 2017

22. Karşılıksız çeke ceza
23 May 2017

23. WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ
14 Şub 2017

24. İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı
02 Şub 2017

25. BYLOCK DELİL MİDİR?
30 Ocak 2017

26. Çevre Hukuku Sunumu
21 Ara 2016

27. OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI
20 Eyl 2016

28. İcra ve İflas Hukukunda Küçük Alacakların Tahsil Usulünün Hızlandırılması ve Avukatların Rolü Hakkında Yapılacak Düzenlemeler
12 Haz 2015

29. Hukukumuzda Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Emsal Davalar
01 Haz 2015

30. Nihat Kazanhan
09 May 2015

31. YHT"ye ilişkin Basın Açıklaması
28 Şub 2015

32. İcra Katiplerine Eğitim Çalışması
28 Şub 2015

Karşılıksız çeke ceza

Bildiğiniz üzere 9 Ağustos 2016 tarihli 6728 Sayılı Kanun İle Çek Kanununda yapılan Değişiklikler ile karşılıksız çek keşide etme fiiline yeniden cezai müeyyide getirilmiştir. 

·         Halen karşılıksız çek keşide etme suçu, çekin ibraz tarihinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklının yaptığı şikâyetle savcılıklar tarafından bir suç soruşturmasına konu edilip, iddianame düzenlenmek suretiyle mahkemelerin önüne gitmektedir.

·         6728 sayılı kanunun 62. maddesi ile 31.12.2017 tarihinden itibaren alacaklının, savcılıklara müracaat etmeden doğrudan icra mahkemesine karşılıksız çekin ibraz tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde şikayetiyle suçla ilgili kovuşturma başlayacaktır.

·         6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile karşılıksız çek keşide etmek fiilinin yaptırımı adli para cezası olarak düzenlenmiştir. Çeki karşılıksız çıkan kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her bir çek yaprağı ilgili olarak, 1500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.

·         6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile düzenlenen, 4591 sayılı çek kanunun 5. maddesinin 10. fıkrasına göre suç nedeniyle ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır. İcra Mahkemesinin vereceği karar adli para cezası olacağından ve TCK ya göre adli para cezalarının ertelenmesi mümkün olmadığından ertelemeye ilişkin hükümler de uygulanmayacaktır. Ayrıca adli para cezalarının infazı ancak nakden mümkün olacak, ödenmemesi halinde kamuya yararlı işte çalışma kararı verilemeyerek doğrudan hapis cezasına çevrilecektir. Haklarında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verilen kişiler (Şirket Yönetim Organı ve Ticaret Siciline Tescil Edilen Şirket Yetkilileri) yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamayacaklardır.

·         Şikayetçinin vazgeçmesi ya da karşılıksız çek bedelinin faiziyle birlikte tamamen ödenmesi halinde, devam eden dava düşecek, mahkumiyet hükmü verilmişse, hüküm tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılacağı gibi çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da kendiliğinden kalkacaktır. Mahkûmiyet halinde cezanın infaz edilmesinden 3 yıl sonra ve her halde 10 yıl içinde yasağın kaldırılması talep edilebilir.

·         Bu kanun uyarınca karşılıksız çek keşide etmek eylemine ilişkin İcra İflas Kanun’un 347 vd. maddelerinde düzenlenen yargılama usulü uygulanacaktır. Örneğin; CMK da şikayet süresi altı ay olarak düzenlenmiş iken, çek hakkında karşılıksız işlemi yapıldıktan sonra icra mahkemesine yapılacak şikâyetin üç ay ve herhalde 1 yıl içerisinde yapılması gerekmektedir. Yine CMK ya göre, şikayete tabi bir suç müştekisinin duruşmayı takip etmemesi davanın düşmesine neden olmamaktayken, karşılıksız çek keşide etme eyleminden dolayı yapılacak duruşmayı alacaklının ya da vekilinin takip etmemesi halinde alacaklının şikayet hakkını kaybedeceği ve davanın düşürüleceği düzenlenmiştir.

·         CMK ya göre suçun işlendiği yer mahkemesi yetkili iken, yapılan değişiklikle karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı çekin tahsil için verildiği bankanın bulunduğu yer, çek hesabının açıldığı yer ya da şikâyetçinin yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Böylece karşılıksız çek suçunun şikâyetçisine yetki konusunda seçim hakkı tanınmaktadır. Mahkemece verilecek mahkûmiyet kararına karşı ilgililer istinaf kanun yoluna başvurabilmektedir.

·         Mahkemeler tarafından verilen çek hesabı açma ve çek düzenleme yasaklarına ilişkin kararlar UYAP sistemi aracılığıyla Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi sistemine iletilecek böylece anlık bilgi akışı sağlanacaktır.

Sadece 62.maddenin yürürlüğe girmesi 31.12.2017 tarihindedir. Diğer hükümler yayımı tarihinde (09. 08.2016) yürürlüğe girmiştir.

© Copyright - DİGİTA