Duyurular

1. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar. Silent leges inter arma
22 Kas 2018

2. Kötüleri affeden, iyilere zarar verir. Bonis nocet, qui malis parcit.
21 Kas 2018

3. Sahipsiz mal ibraz edenindir.Res nullius occupanti cedit
20 Kas 2018

4. Kişi özgürlüğünün kısıtlanabilmesi mahkeme kararıyla mümkündür.
19 Kas 2018

5. Naylon Faturanın Hukuki ve Cezai Boyutu
12 Kas 2018

6. Adaletin kılıcı ile vuran kol ne kadar zayıf olursa olsun gene kuvvetlidir. John Webster
10 Kas 2018

7. Gösteri, toplantı ve miting düzenlemek anayasal bir haktır. Katılanların güvenliğinden devlet sorumludur.
09 Kas 2018

8. AİHM, görgü tanıklarına baskı yapılması riskinin önceleri mevcut olduğunu, ancak zamanla azalarak ortadan kaybolduğunu kabul etmektedir. Letellier / Fransa
07 Kas 2018

9. Hukuk iyilerin ve doğruların sanatıdır İus est ars boni et aequi.
05 Kas 2018

10. Sahipsiz mal ibraz edenindir. Res nullius occupanti cedit.
04 Kas 2018

11. Kanun geriye değil ileriye yönelir. Lex non prospicit, non respicit
03 Kas 2018

12. Adalet kainatın ruhudur
31 Eki 2018

13. Dünya Yıkılsa Bile Adalet Olmalıdır.
28 Eki 2018

14. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar.
26 Eki 2018

15. İktidarın Psikolojisi
22 Mart 2018

16. Şehir Hastaneleri
06 Mart 2018

17. DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ
27 Ocak 2018

18. Çalışmalarımız Sabah Gazetesinde yer buldu
08 Ocak 2018

19. 2018 Bütçesini Konuşacağız. Davetlisiniz.
23 Ara 2017

20. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bylock programı ve Fetö üyeliği konusunda içtihadı
07 Ara 2017

21. Hürriyet Gazetesine görüş verdik...
25 Eki 2017

22. Karşılıksız çeke ceza
23 May 2017

23. WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ
14 Şub 2017

24. İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı
02 Şub 2017

25. BYLOCK DELİL MİDİR?
30 Ocak 2017

26. Çevre Hukuku Sunumu
21 Ara 2016

27. OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI
20 Eyl 2016

28. İcra ve İflas Hukukunda Küçük Alacakların Tahsil Usulünün Hızlandırılması ve Avukatların Rolü Hakkında Yapılacak Düzenlemeler
12 Haz 2015

29. Hukukumuzda Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Emsal Davalar
01 Haz 2015

30. Nihat Kazanhan
09 May 2015

31. YHT"ye ilişkin Basın Açıklaması
28 Şub 2015

32. İcra Katiplerine Eğitim Çalışması
28 Şub 2015

OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI

OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ-PDY bağlantısı iddiasıyla kamu görevlileri mesleklerinden ihraç edilmektedir. Bu ihraçlarda iki yolun izlendiği görülmektedir. İlki ilgili kamu kurumlarının kendi iç mekanizmalarının yürüttüğü soruşturmalar veya incelemeler sonucunda verilen ihraç kararlarıdır. Diğer yol ise 668, 669, 670 ve 672 sayılı KHK’larda görüldüğü gibi KHK’lara ekli listeler yoluyla gerçekleştirilen ihraçlardır.

Kamu kurumlarının kendi iç mekanizmalarının yürüttüğü soruşturmalar ve incelemeler sonucunda gerçekleşen ihraçlarda gidilebilecek yargı yolu idare mahkemesinde dava açmaktır.

KHK’lar yoluyla kamu görevinden ihraçlarda ise gidilebilecek yargı yolu konusunda uygulamada farklı görüşler bulunmaktadır. Anayasa’nın 104. Maddesine göre KHK’ların şekil ya da esas itibariyle Anayasa’ya aykırılığı Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmektedir. Ancak olağanüstü hal KHK’ları ile haklarında ihraç işlemi uygulanan kamu görevlilerinin Danıştay’a başvurmasının önünde bir engel olmadığını düşünüyoruz. Zira Danıştay’da açılan dava, KHK’nın Anayasa’ya uygunluğuna ilişkin değildir. Burada dava edilen, genel bir işlem olan KHK ile ihraç edilen kamu görevlileri hakkında tesis edilen bireysel idari işlemlerdir.  İdari yargıda da dava açma süresi 60 gündür.

Danıştay’ın KHK ekli listeleriyle meslekten ihraç eden kamu görevlilerinin davalarında KHK’ları inceleme yetkisinin olmadığını şeklinde gerekçeyle red kararı vermesi ihtimal dahilindedir. Bu da iç hukuk yollarının tüketilmesi anlamına gelecektir. İç hukuk yollarının tüketilmesiyle birlikte, Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların tarafından ihlal edilmesi gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapılabilecektir. Bireysel başvurunun neticesiz kalması durumunda ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurulabilecektir.

KHK ekli listeleri ile ihraç edilen kamu görevlilerinin aynı anda hem Danıştay’a dava açmaları hem de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaları yolu da önerilmektedir. Bu durumda Anayasa Mahkemesi’nin iç hukuk yollarının tüketilmediğine dair bir tespiti davaların Danıştay tarafından görülmesi zorunluluğunu doğuracaktır. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruyu incelerken iç hukuk yollarının olmadığı sonucuna varması durumunda ise başvuruyu karara bağlayacaktır.

Ancak bu yolda, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmamış olan kamu görevlisinin davası Danıştay tarafından KHK’ları inceleme yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddedildiğinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkanı ortadan kalkmamaktadır. 

© Copyright - DİGİTA