Duyurular

1. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar. Silent leges inter arma
22 Kas 2018

2. Kötüleri affeden, iyilere zarar verir. Bonis nocet, qui malis parcit.
21 Kas 2018

3. Sahipsiz mal ibraz edenindir.Res nullius occupanti cedit
20 Kas 2018

4. Kişi özgürlüğünün kısıtlanabilmesi mahkeme kararıyla mümkündür.
19 Kas 2018

5. Naylon Faturanın Hukuki ve Cezai Boyutu
12 Kas 2018

6. Adaletin kılıcı ile vuran kol ne kadar zayıf olursa olsun gene kuvvetlidir. John Webster
10 Kas 2018

7. Gösteri, toplantı ve miting düzenlemek anayasal bir haktır. Katılanların güvenliğinden devlet sorumludur.
09 Kas 2018

8. AİHM, görgü tanıklarına baskı yapılması riskinin önceleri mevcut olduğunu, ancak zamanla azalarak ortadan kaybolduğunu kabul etmektedir. Letellier / Fransa
07 Kas 2018

9. Hukuk iyilerin ve doğruların sanatıdır İus est ars boni et aequi.
05 Kas 2018

10. Sahipsiz mal ibraz edenindir. Res nullius occupanti cedit.
04 Kas 2018

11. Kanun geriye değil ileriye yönelir. Lex non prospicit, non respicit
03 Kas 2018

12. Adalet kainatın ruhudur
31 Eki 2018

13. Dünya Yıkılsa Bile Adalet Olmalıdır.
28 Eki 2018

14. Silahların konuştuğu yerde yasalar susar.
26 Eki 2018

15. İktidarın Psikolojisi
22 Mart 2018

16. Şehir Hastaneleri
06 Mart 2018

17. DEVRE MÜLK ALIMLARINDA TÜKETİCİLER NELERE DİKKAT ETMELİ
27 Ocak 2018

18. Çalışmalarımız Sabah Gazetesinde yer buldu
08 Ocak 2018

19. 2018 Bütçesini Konuşacağız. Davetlisiniz.
23 Ara 2017

20. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Bylock programı ve Fetö üyeliği konusunda içtihadı
07 Ara 2017

21. Hürriyet Gazetesine görüş verdik...
25 Eki 2017

22. Karşılıksız çeke ceza
23 May 2017

23. WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ
14 Şub 2017

24. İş Hayatında Ayrımcılığın Önlenmesi Çalıştayı
02 Şub 2017

25. BYLOCK DELİL MİDİR?
30 Ocak 2017

26. Çevre Hukuku Sunumu
21 Ara 2016

27. OLAĞANÜSTÜ HAL KHK’LARI İLE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİNİN BAŞVURABİLECEĞİ YARGI YOLLARI
20 Eyl 2016

28. İcra ve İflas Hukukunda Küçük Alacakların Tahsil Usulünün Hızlandırılması ve Avukatların Rolü Hakkında Yapılacak Düzenlemeler
12 Haz 2015

29. Hukukumuzda Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Emsal Davalar
01 Haz 2015

30. Nihat Kazanhan
09 May 2015

31. YHT"ye ilişkin Basın Açıklaması
28 Şub 2015

32. İcra Katiplerine Eğitim Çalışması
28 Şub 2015

WHATSAPP YAZIŞMALARININ DELİL DEĞERİ

Hızla gelişen teknolojik seviye ile birlikte son zamanlarda hayatımıza giren mobil iletişim kanallarından biride Whatsapp adlı programdır. Bu mobil iletişim en öne çıkanlarından biri olması sebebiyle bu çalışma Whatsapp üzerinden yapılmıştır. Esasında burada anlatılanlar yaklaşık olarak Whatsapp ile aynı konumda olan diğer mobil iletişim kanalları içinde geçerlidir.

Esasında mobil iletişim ağlarındaki yazışma ve konuşmaların hukuki değeri iki ana başlık altında incelenmelidir. Bunlardan birincisi Whatsapp yazışma / konuşmalarının içeriğine Türk yargılama makamlarının ulaşıp ulaşamadıklarıdır. İkinci soru ise ulaşılan yazışmaların delil değeridir.

Whatsapp diğer mobil iletişim ağları gibi yabancı menşeli olup, birçoğu gibi Türkiye’de iletişim merkezi olmadığından yazışmaların içeriği Türk yargılama makamları tarafından temin edilememektedir.

Uygulamada şu ana kadar yargılama makamları (polis, savcı, mahkeme) tarafından yazışma ve konuşmaların içeriğine ilişkin yazılan müzekkerelere cevap verilmemiştir. Bu nedenle yargılama makamları bu konuda artık bilgi talep etmemekte, yazışma yapmamaktadırlar.

Mobil iletişim ağlarında yazışmaların kullanıcılar tarafından silinmesinin üzerinden en fazla 24 saat geçmesi halinde geri dönülmez şekilde ulaşılamaz hale gelmektedirler. Ancak daha önceye ait mahkeme kararıyla mobil iletişim ağı dâhil olmak üzere kişi dinlemeye alınmışsa mobil iletişim ağına ulaşmak söz konusu olabilir. Ancak Türk mahkemeleri tarafından yazışma ve konuşmaların kayıt altına alınmasına ilişkin kararlar, merkezleri başka ülkelerde olan mobil iletişim şirketlerini bağlamamaktadır. Bu sebeple Türk Yargılama makamları tarafından alınan dinleme ya da tespit kararları uygulanamamaktadır.

Tüm servis sağlayıcıları ve Whatsapp uygulaması iletişime ilişkin kayıtları teorik şifreleyerek tutabilir ancak kullanıcı sayısı, kullanılan verinin büyüklüğü göz önüne alındığında depolama maliyeti çok yüksek olacaktır. Bir başka yapı tarafından finanse edilmiyorsa ekonomik anlamda bir değeri olmayan verileri depolamanın şirket açısından anlamı bulunmamaktadır.

Whatsapp'ın da geçmiş yazışmaları şifreli bir şekilde tuttuğu belirli bir süre vardır. Bilindiği kadarıyla Whatsapp her 24 saatte bir silinmiş mesajların log’larını1 da silmektedir. Ayrıca program bir uçtan bir uca şifreleme yoluyla kişisel güvenliği şirket kontrolünden çıkarıp kullanıcıların kontrolüne bıraktığı iddiasındadır. Aksi halde yani yazışma içeriklerinin paylaşılması şirket aşçısından hem ekonomik kayıp hem de prestij kaybı anlamına gelir.

Hukuk ve ceza davaları açısından bilinmesi gereken şey mahkemeye sunulacak olan delilin hukuka uygun ve hukukun emrettiği şekilde elde edilmiş olması gerekliliğidir. Hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olan deliller mahkemeye sunan açısından ispata yaramayacağı gibi, hatta hukuka aykırı şekilde delili elde eden kişiye de cezai yaptırım uygulanabilir. Delillere ilişkin bu açıklamalardan sonra Whatsapp yazışma ve konuşmalarının mahkemede delil sayılması için hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerektiğinin altını çizmekteyiz.

Whatsapp yazışma ve konuşmaların hukuka uygun delil olabilmesi için, tarafların aralarında yapmış olduğu konuşma ve yazışmaların, yine taraflarca kayıt altına alınması gerekir. İletişim doğrudan muhatabı olunması sebebiyle, iletişim özel hayatın gizliliğini ihlal etmemekte, mahkemeye sunulmasında herhangi bir sakıncada bulunmamaktadır.

Ancak kullanıcının rızası yada mahkeme kararı olmadan yapılan dinlemeler, casus yazılımlar aracılığıyla elde edilen iletişim kayıtları yada habersizce kayıt altına alınan iletişim hukuk dışı yollardan elde edilmesi sebebiyle delil olarak kabul edilemez, karara esas alınmaz.

Artık içtihatlarda da geçmeye başladığı üzere tüm mobil iletişim ağları gibi Whatsapp iletişimleri GSM operatörleri üzerinden yapılan görüşmeler ve SMS’ler göndericiye ait kimlik kayıtlarını kesin olarak ortaya koyan programlar değildirler. Mobil iletişim ağlarının büyük kısmı bir telefon numarasına ihtiyaç duysa da bir kısmı sadece numara beyanını dahi yeterli görmektedir. Bu durum yazışmalar açısından kuvvetli delil zannını yaratsa da özellikle yazışmaların içeriklerine müdahale edilebilir, değiştirebilir, eklemeler ve çıkarmalar yapılabilir olması sebebiyle diğer tüm dijital deliller gibi Whatsapp yazışmaları esaslı bir delil olarak kabul edilmemelidir.

1 Bilgisayar programlarında yapılan işlemler veya sisteme gelen mesajların arşivlenmesi veya ileride incelenmesi amacıyla tutulan kayıtlar

© Copyright - DİGİTA