Grev Erteleme Kararına Karşı Basın Açıklaması

Metal İş kolunda çalışan bir kısım işçilerin kayıtlı olduğu, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası üyelerinin aldığı grev kararı; Bakanlar Kurulu tarafından “Milli Güvenlik” gerekçesi ile ertelenmiştir.

Konuya ilişkin olarak Sendika tarafından yapılan çağrı doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 04.02.2015 tarihinde yapılan basın açıklamasına ve ardından Danıştay’a yapılan yürüyüşe Baromuza bağlı 30 avukat tarafından destek verilmiştir.

Destekten sonra Baromuz avukatları Bakanlar Kurulu kararının iptali talebiyle Danıştay’da açılan davanın akıbetine ilişkin olarak görüşmelerde bulunmuş, görüşme sonucunda Baromuz Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin GÜRLER katılımcılara ve basına açıklamalarda bulunmuştur.

Baromuz devam eden sürecin takipçisi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

© Copyright - DİGİTA