ÜLKEMİZDE PATENT SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ VE PATENT DAVALARI SEMPOZYUMU

Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu tarafından düzenlenen Ülkemizde Patent Sisteminin İşleyişi ve Patent Davaları Sempozyum’u, 10 Nisan 2015 Cuma günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.
Açış konuşmalarını Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran ve Ankara Barosu FMR Hukuku Kurulu Başkanı Av. Abdullah Egeli’nin yaptığı sempozyumun oturum başkanlığını, Av. Samiye Eyuboğlu üstlendi.
Sempozyumda, Türk Patent Enstitüsü Patent Dairesi Şube Müdürü Halime Kip Ülkemizdeki Patent Politikaları, Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanı Serkan Özkan Buluşların Patent/FM Belgesi ile Korunması ve Şartları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu Oğuz Patent/FM Belgelerinin Hükümsüzlüğü Davaları ve Av. Serdar Arıkan Patent Hakkının İhlali Halinde Açılabilecek Davalar başlık tebliğ sundu.
Sempozyumu, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. M. Emin Seçkin Arıkan, Genel Sekreteri Av. Erinç Sağkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin Gürler de izledi.

© Copyright - DİGİTA