Aralarında menfaat çatışması bulunan sanıkların aynı müdafi tarafından temsil edilmeleri

T.C.

YARGITAY

Ceza Genel Kurulu

E: 2011/1-44

K: 2011/122

T: 14.06.2011

Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Sanıkların Aynı Müdafi Tarafından Temsil Edilmeleri

Özet: Sanık Nihat ile birlikte kasten öldürme suçunu işledikleri iddia edilen sanık Makbule’nin suçunun yalnızca kendisi tarafından gerçekleştirildiğini savunduğundan, ortak müdafileri tarafından sanık Nihat’ın bu suçu işlemediğinin savunulması zorunluluğu gözetildiğinde, bu durumun sanık Makbule yönünden savunmada zafiyet yaratacağı açık olup, bu nedenle de yerel mahkemenin, sanıklar arasında menfaat çatışması bulunmadığı görüşüne dayalı direnme hükmünde isabet bulunmamaktadır.

5271 s. CMK m. 152

1136 s. Av. K. m. 38/1-b

YKD Cilt: 38 Şubat 2012 Sayı: 2

© Copyright - DİGİTA