Banka gibi bir işyerinde çalışma güven esasına dayanır, karşılıklı güven duygusunu sarsacak davranışlar

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi

E: 2011/4246
K: 2011/7014
T: 08.12.2011
Feshin Geçersizliği
İspat Yükü
Güven İlişkisi
İşe İade

Özet: Feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Bankaların güven kurumları olduğu dikkate alındığında, burada çalışan personelin görevini yerine getirirken herkesten daha özenle davranması ve iş görme borcunu güven unsurunun sarsılmayacağı titizlikle yerine getirmesi gerekir. Banka gibi bir işyerinde çalışma güven esasına dayandığı ve davacı, taraflar arasındaki karşılıklı güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunduğu için işverenin feshi geçerlidir.

 

© Copyright - DİGİTA