Ceza hukuku ceza davalarında vekalet ücreti

T.C.

YARGITAY

Onüçüncü Ceza Dairesi

E: 2011/23142

K: 2012/24613

T: 21.11.2012

Ceza Genel Kurulunun 07.02.2012 gün ve 397-25 sayılı kararında da belirtildiği üzere; katılan lehine vekalet ücretine hükmedilmesi için, ceza davasının mahkumiyetle sonuçlanması ve katılanın kendisini hukuki yardımından yararlandığı bir vekille temsil ettirmesi yeterli olup, ayrıca vekilin duruşmaları takip etmesi zorunluluğu bulunmadığı gözetilmeden, katılan vekilinin duruşmaya iştirak etmediği gerekçesiyle maktu vekalet ücreti yerine dilekçe yazım ücretine hükmolunması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve sanık Abdullah müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olara BOZULMASINA

© Copyright - DİGİTA