Davacının ölmesi nedeniyle evlilik birliğinin sona ermesi

T.C.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

E: 2011/16598

K: 2011/15889

T: 17.10.2011

Özet: Boşanma davası devam ederken davacının ölmesi nedeniyle evlilik birliğinin sona ermesi halinde, mahkemece davacının mirasçıları lehine Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Ancak, tahakkuk eden ve muacceliyet kazanan tedbir nafakasını talep hakkı ölenin mirasçılarına geçer.

 

4721 s. MK m. 169, 174

Yargıtay Kararları Dergisi Cilt: 38 Ocak 2012 Sayı: 1

© Copyright - DİGİTA