Destekten yoksun kalma tazminatında destek kavramı

T.C.

YARGITAY

Dördüncü Hukuk Dairesi

E: 2009/13638              K: 2010/10663              T: 21.10.2010

Özet: Borçlar Yasası’nda sözü edilen destek kavramı, hukuki bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu amaçlar ve hısımlık ya da yasanın hakkındaki düzenlemelerine dayanmaz. Yasa gereğince bir kimseye yardım etmek zorunda bulunan kişi değil, eylemli ve düzenli olarak onun geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak biçimde yardım eden ve olayların doğal akışına göre, eğer ölüm gerçekleşmesiyle az veya çok, yakın gelecekte de bir yardımı sağlayacak olan kişi destek sayılır. Genel yaşam deneyimi ve hayatın olağan akışına göre tarafların yaşam düzeyi, sağlık ve sosyal durumlarına göre değişebilse de çocuğun anne veya babasına hiç destek olmayacağı kabul edilemeyeceği gibi, desteğin mutlaka para veya maddi katkı olması gerekmeyip çeşitli hizmet ve yardımlar ile de destek olunabileceği gözetilmelidir.

818 s. BK m. 45

Yargıtay Kararları Dergisi Cilt: 37 Aralık 2011 Sayı: 12

© Copyright - DİGİTA