ESAS NO: 2014/19199 KARAR NO: 2016/10225

-K A R A R-
Davacı vekili, davalı borçlu G. Turizm İnş. Gıda Tar. Elekt. Kuyumculuk Tekst. Otom. Emlak Nakl. Ve Tic. Ltd. Şti. aleyhine takip başlattıklarını, takibin sonuçsuz kaldığını ve borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı taşınmazı 16.07.2008 tarihinde davalı M. Turizm Yatırım Ve İşl. Ltd. Şti.'ye sattığını belirterek davalılar arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı M. Turizm Yatırım Ve İşl. Ltd. Şti. vekili, haksız açılan  davanın reddini savunmuştur.
Davalı borçlu şirket, duruşmalara katılmamış ve cevap dilekçesi sunmamıştır.
Mahkemece iddia, toplanan delillere göre, dava konusu tasarruf tarihinin  16.07.2008  olduğu, dava ise 16.07.2013 tarihinde  5 yıllık  hak düşürücü süre geçtikten sonra açılmış olması nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, İİK'nin 277 vd maddelerine dayalı olarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
İİK'nin 280.maddesinde sayılan iptal nedenleri için  ise 5 yıllık hak düşürücü süre (İİK md 284) içerisinde dava açılması mümkündür. HMK'nun  92/2.maddesine göre  süre, hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne  son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biteceği belirtilmiştir.
Somut olayda  tasarruf 16.07.2008 tarihinde yapılmış dava ise 16.07.2013 tarihinde açılmıştır. Buna göre,  dava süresinde açıldığından mahkemece, diğer dava koşulları araştırılıp  var ise esasa girilerek taraf delilleri toplanıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

 

© Copyright - DİGİTA