Esas No : 2014/539 Karar No : 2015/1071

TÜRK MİLLETİ ADINA  

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, suça sürüklenen çocuk Ahmet'in mağdur Engin'e karşı eyleminin sübutu kabul, kusurluluğu etkileyen nedenlerden haksız tahrikin nitelik ve derecesi ile takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma nedeni dışında verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin haksız tahrik nedeniyle yapılan indirimin az olduğuna yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

        Ancak; Oluşa ve dosya kapsamına göre, namazdan çıkan mağdurla sanığın birlikte konuşarak sahil istikametine doğru yürüdükleri esnada sanığın, mağdura "Haneye tecavüz ne demek bilir misin, sen adam mısın?" diyerek, pantolonunun arka cebinden çıkarttığı bıçağı boğazına dayayarak kendisini ölümle tehdit ettiği, mağdurun sanığın bıçak olan elini ittiği, bunun üzerine sanığın bıçakla mağdurun sol çene kısmını kestiği, "Bir daha seni bizim evin civarında görürsem öldürürüm, kahpe çocuğu!" diyerek bıçağı sallamaya başladığı, bir ara mağdurun, sanığın bıçak bulunan elini tutarak kendisine zarar vermesini engellediği, ancak aralarında herhangi bir boğuşma olmadığı, bir süre daha beraber yürüyüp ayrıldıktan sonra sanığın mağduru bisikletle gördüğü ve yaklaşık 2-3 dakika sonra mağdurun karın bölgesinde bir sıcaklık hissederek vücudunu kontrol ettiğinde bıçakla yaralanmış olduğunu görmesi üzerine tedavi amaçlı olarak tek başına hastaneye gittiği olayda; Kast sanığın iç dünyasındaki yoğunluktan ibaret olup, belirlenmesi dışarıya yansıttığı hareketleri çerçevesinde tespiti mümkün olacağından ve sanığın, ciddi bir engel hal bulunmaksızın eylemine kendiliğinden son vermesi, toplam 3 adet kesici delici alet yaralanmasından yaşamsal tehlikeye yol açan yaranın tek oluşu, diğer yaraların basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir oluşu, sanık ve mağdurun olay yerinden kendiliğinden ayrılıp evlerine gitmeleri, bu haliyle sanığın öldürme kastını gösterir her türlü kuşkudan uzak, kesin ve yeterli yanıt bulunmamış olması karşısında, sanığın ortaya çıkan kastının yaralama olduğu; TCK'nun 61. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suç konusunun önem ve değeri, kasta dayalı kusurun ağırlığı hususları dikkate alınarak, neticeye etkili olacak biçimde mağdur hakkında alınan adli rapor kapsamı da dikkate alınarak, temel cezada teşdit yapılarak kasten yaralama suçundan hüküm kurulması yerine, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yazılı şekilde karar verilmesi,  Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce hilafına BOZULMASINA, 

© Copyright - DİGİTA