Esas No : 2015/2192 Karar No : 2015/3786

1-a) Katılanlar Sabriye, Remzi, Muharrem ve Mahfus'un, yetkileri  bulunmadığından vekillerinin duruşmalı inceleme talebinin CMUK'nun 318. maddesi gereğince, 

b) Katılanlar Muharrem, Remzi, Sabriye, Mahfus, Mümtaz ve Serkan'ın; sanıklar Çaçan, Bayram, İlhan, Talip, Hakan, Fuat ve İnan hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan kurulan hükümleri temyize yetkileri bulunmadığından katılanlar Muharrem, Remzi, Sabriye ve Mahfus vekili ile katılanlar Mümtaz ve Serkan vekilinin bu suçtan kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin CMUK'nun 317. maddesi uyarınca,

    c) Sanıklar Çaçan, Hakan ve Fuat'ın 6136 sayılı Yasaya aykırılık; sanık Remzi'nin mağdurlar Hakan ve Fuat'ı silahlı tehdit suçlarından verilen beraat kararlarını temyizde hukuki yararları bulunmadığından ve temyizler beraat kararlarının gerekçesine de yönelik olmadığından, sanık Çaçan müdafiilerinin, sanıklar Hakan ve sanık Fuat'ın, sanık Remzi müdafinin bu suçlardan kurulan hükümlere yönelik temyiz istemlerinin, CMUK'nun 317. maddesi gereğince,
    Reddine karar verilmiştir.
d)  Sanık Muharrem hakkında mağdur Fuat'ı kasten yaralama, sanık Mahfus hakkında mağdurlar Hakan ve Fuat'ı kasten yaralama suçlarından kurulan hükümler yönünden yapılan incelemede; CMK.nun 231/5. maddesi uyarınca verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar, aynı Yasanın 231/12. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından, söz konusu hükümlerin itiraz merciince incelenmesi mümkün görülmüştür.
2-Temyizin kapsamına göre; sanık Çaçan hakkında maktüller Hüseyin, Masum ve Mithat'ı kasten öldürmeye yardım, mağdurlar Muharrem ve Remzi'yi kasten öldürmeye teşebbüse yardım; sanık Şehmus hakkında maktül Hüseyin'i kasten öldürmeye yardım, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Remzi'yi kasten yaralama; sanık Hakan hakkında mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Mahfus'u kasten yaralama; sanık Fuat hakkında mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık İnan hakkında mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit; sanık Seyithan hakkında maktüller Hüseyin ve Masum'u kasten öldürme, mağdurlar Muharrem ve Remzi'yi kasten öldürmeye teşebbüs; sanık İlhan hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri ile sanık Çaçan hakkında mağdurlar Mümtaz, Serkan ve Mahfus'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, maktül Hüseyin'i silahla tehdit; sanık Şehmus hakkında mala zarar verme; sanık Bayram hakkında maktül Hüseyin'i öldürme; sanık Hakan hakkında mağdur Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık  Fuat hakkında mağdur Mahfus'u kasten yaralama; sanık İnan hakkında mağdurlar Mahfus ve Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık Seyithan hakkında maktül Mithat'ı kasten öldürme, mağdurlar Mahfus, Mümtaz ve Serkan'ı kasten öldürmeye teşebbüs;sanık İlhan hakkında maktuller Hüseyin ve Mithat'ı kasten öldürme,  mağdurlar Mahfus ve Mümtaz'ı kasten öldürmeye teşebbüs, 6136 sayılı Yasaya aykırılık; sanık Talip hakkında maktül Hüseyin'i kasten öldürme; sanık Remzi hakkında mağdurlar Hakan ve Fuat'ı silahla tehdit; sanık Mahir hakkında mağdurlar Bayram, Abdulvahit ve Çaçan'ı kasten yaralama suçlarından kurulan beraat hükümleri ile sınırlı olarak yapılan incelemede;

    Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Çaçan'ın, maktüller Hüseyin, Masum ve Mithat'ı kasten öldürmeye yardım, mağdurlar Muharrem ve Remzi'yi kasten öldürmeye teşebbüse yardım; sanık Şehmus'un, maktül Hüseyin'i kasten öldürmeye yardım, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Remzi'yi kasten yaralama; sanık Hakan'ın, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Mahfus'u kasten yaralama; sanık Fuat'ın, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık İnan'ın, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit; sanık Seyithan'ın, maktüller Hüseyin ve Masum'u kasten öldürme, mağdurlar Muharrem ve Remzi'yi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı nedenin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, sanık Çaçan hakkında mağdurlar Mümtaz, Serkan ve Mahfus'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, maktül Hüseyin'i silahla tehdit; sanık Şehmus hakkında mala zarar verme; sanık Bayram hakkında maktül Hüseyin'i kasten öldürme; sanık Hakan hakkında mağdur Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık  Fuat hakkında mağdur Mahfus'u kasten yaralama; sanık İnan hakkında mağdurlar Mahfus ve Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık Seyithan hakkında maktül Mithat'ı kasten öldürme, mağdurlar Mahfus, Mümtaz ve Serkan'ı kasten öldürmeye teşebbüs; sanık İlhan hakkında maktüller Hüseyin ve Mithat'ı kasten öldürme, mağdurlar Mahfus ve Mümtaz'ı kasten öldürmeye teşebbüs; sanık Talip hakkında maktül Hüseyin'i kasten öldürme; sanık Remzi hakkında mağdurlar Hakan ve Fuat'ı silahla tehdit; sanık Mahir hakkında mağdurlar Bayram, Abdulvahit ve Çaçan'ı kasten yaralama suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüklerine yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar Seyithan, Çaçan, Şehmus, İlhan müdafiilerinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçesinde sübuta, haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine; sanık Seyithan müdafiinin eksik incelemeye, sübuta, haksız tahrikin bulunduğuna; Cumhuriyet Savcısının sanık Çaçan'ın azmettiren olarak cezalandırılması yerine yardım eden olarak cezalandırılarak eksik ceza verildiğine, sanık Seyithan'ın maktül Mithat'ı kasten öldürme suçunda sübuta, sanık Şehmus'un, maktül Hüseyin'e yönelik eyleminde asli fail olarak cezalandırılması gerektiğine, sanık Hakan'ın, mağdur Mümtaz'ı kasten yaralama suçunda sübuta, sanık Fuat'ın, mağdur Mahfus'u kasten yaralama suçunda sübuta, sanık İnan'ın, mağdurlar Mümtaz ve Mahfus'u kasten yaralama suçlarında sübuta, sanık Mahir'in, mağdurlar Bayram, Abdulvahit ve Çaçan'a yönelik eylemlerinde sübuta; katılanlar Muharrem, Remzi, Sabriye ve Mahfus vekilinin Yıldırak soyadlı beraat eden sanıklar yönünden sübuta; katılan Mümtaz ve Serkan vekilinin sanıklar Çaçan, Seyithan, İlhan, Hakan ve İnan yönünden sübuta yönelen, katılan sanıklar Hakan ve Fuat'ın bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, 

    A- Sanık Çaçan hakkında maktüller Hüseyin, Masum ve Mithat'ı kasten öldürmeye yardım; sanık Şehmus hakkında maktül Hüseyin'i kasten öldürmeye yardım, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Remzi'yi kasten yaralama; sanık Hakan hakkında mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Mahfus'u kasten yaralama; sanık Fuat hakkında mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, mağdur Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık İnan hakkında mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit; sanık Seyithan hakkında maktüller Hüseyin ve Masum'u kasten öldürme suçlarından kurulan kısmen re'sen de temyize tabi bulunan mahkumiyet hükümleri ile sanık Çaçan hakkında mağdurlar Mümtaz, Serkan ve Mahfus'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, mağdurlar Remzi, Serkan, Masum, Mümtaz, Mahfus ve Mithat'ı silahla tehdit, maktül Hüseyin'i silahla tehdit; sanık Şehmus hakkında mala zarar verme; Bayram hakkında maktül Hüseyin'i öldürme; sanık Hakan hakkında mağdur Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık  Fuat hakkında mağdur Mahfus'u kasten yaralama; sanık İnan hakkında mağdurlar Mahfus ve Mümtaz'ı kasten yaralama; sanık Seyithan hakkında maktül Mithat'ı kasten öldürme, mağdurlar Mahfus, Mümtaz ve Serkan'ı kasten öldürmeye teşebbüs; sanık İlhan hakkında maktüller Hüseyin ve Mithat'ı kasten öldürme, mağdurlar Mahfus ve Mümtaz'ı kasten öldürmeye teşebbüs; sanık Talip hakkında maktül Hüseyin'i kasten öldürme; sanık Remzi hakkında mağdurlar Hakan ve Fuat'ı silahla tehdit; sanık Mahir hakkında mağdurlar Bayram, Abdulvahit ve Çaçan'ı kasten yaralama suçlarından kurulan beraat hükümlerinin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
    B- Sanık Seyithan hakkında mağdurlar Muharrem ve Remzi'yi kasten öldürmeye teşebbüs, sanık Çaçan hakkında mağdurlar Muharrem ve Remzi'yi kasten öldürmeye teşebbüse yardım, sanık İlhan hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından kurulan hükümler yönünden yapılan incelemede;
    a)  Mağdur Muharrem'in iliak kanatta kırığa, yaşamsal tehlike geçirmesine, duyularından birinin işlevinin zayıflamasına neden olacak şekilde, mağdur Remzi'nin ise sağ tibia parçalı kırığına neden olacak biçimde yaralandıkları olayda,sanık Seyithan hakkında mağdurlar Muharrem ve Remzi'yi kasten öldürmeye teşebbüs, sanık Çaçan hakkında mağdurlar Muharrem ve Remzi'yi kasten öldürmeye teşebbüse yardım suçlarından hüküm kurulurken 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören TCK'nun 35. maddesi ile uygulama yapıldığı sırada meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında makul bir ceza tayini yerine, hiç isabet olmaması durumunda uygulanması mümkün olan alt sınırdan uygulama yapılarak eksik ceza tayini,

    b) Sanık İlhan hakkında 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan hem  mahkumiyet hem de beraat kararı verilerek hüküm fıkrasında çelişkiye düşülmesi,
    Bozmayı gerektirmiş olup, katılanlar Muharrem ve Remzi vekili ile sanık İlhan müdafiilerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin kısmen tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, ceza miktarlarına ve tutuklulukta geçen sürelere göre sanıklar Seyithan ve Şehmus  müdafiilerinin tahliye istemlerinin reddine, 10/06/2015 gününde oybirliği ile karar verildi. 

  

           10 /06/2015 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kemal Yavuz'er'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık Çaçan Yıldırak, Seyithan Yıldırak, müdafii Avukatlar Sabahattin Göçmen, Vedat Toplu'nun yokluklarında 11/06/2015 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.  

© Copyright - DİGİTA