Esas No : 2015/3282 Karar No : 2015/4550

TÜRK MİLLETİ ADINA   

Dairemizin 16.01.2014 tarih ve 4297-28 sayılı ilamı ile “sanığın eşi ile maktulün, 2001 yılında sanığın dükkanında tanıştıktan sonra arkadaşlıklarını ilerleterek rızaya dayalı duygusal birliktelik yaşadıkları, 2008 yılında bu ilişkiyi öğrenen sanığın eşini affettiği ve maktulle konuşarak ilişkinin bitmesini istediği, ancak maktulün ilişkiyi sürdürerek daha rahat görüşebilmek amacıyla sanığın eşine bir cep telefonu aldığı, olay günü maktulün aldığı cep telefonunu eşinin çantasında gören sanığın sinirlenerek “bu adam benden ne istiyor, ne yapmaya çalışıyor” diye söylenmeye başladığı, kısa bir süre sonra dükkanına gittiğinde maktulü gördüğü, dükkanda bulunan ekmek bıçağıyla maktulü bıçaklayarak öldürdüğü olayda; haksız tahrik nedeniyle 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK'nun 29. maddesinin uygulanması sırasında üst sınıra yakın maktulden kaynaklanan ve haksız tahrik teşkil eden eylemlerin niteliği ve ulaştığı boyut dikkate alınarak verilen cezada alt ve üst sınırlar arasında makul bir indirim yapılması yerine yazılı şekilde asgari düzeyde indirim yapılarak sanığa fazla ceza tayini," nedeniyle hükmün bozulduğu, Mahkemece bozmaya uyulduğu halde, TCK'nun 29. maddesinin uygulanması  sırasında üst sınıra yakın makul bir ceza yerine bozma ilamına yanlış anlam yüklenerek 12 yıl hapis cezası verilerek eksik ceza tayini,Bozmayı gerektirmiş olup, katılan Deniz Şahin vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün CMUK'nun 321. maddesi uyarınca tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 

© Copyright - DİGİTA