ESAS NO : 2016/12614 KARAR NO : 2016/10341

-KARAR-

Somut olayda, davalı Fırat T.’nın sevk ve idaresinde bulunan 65 NK 230 plaka sayılı yolcu otobüsü ile Başkale İlçesi istikametinden Gürpınar İlçesi istikametine doğru seyir halinde olduğu, söz konusu otobüs içerisinde Rıdvan O., İskan O., Müslüh A.(muris), Mehmet T. ile birlikte yaklaşık 20 kişinin yolculuk yaptığı, yine aynı istikamette seyir halinde olan  A. E.’nin sevk ve idaresinde bulunan 65 NL 456 plaka sayılı,kamyonet cinsi aracı ile Gürpınar İlçesi istikametinden Başkale İlçesi yönüne doğru seyrederken Fırat T.’nın sevk ve idaresinde bulunan 65 NK 230 plaka sayılı otobüsünü geçtiği sırada karayolu üzerinde bulunan mucur içerisinden bir taşın aracın tekerinden fırlayarak yolcu otobüsünün şoför mahallindeki kelebek camını kırması üzerine, yolcu otobüsünün şoförü olan  Fırat T.’nın bu duruma sinirlenip kamyonetin durması yönünde selektör yaparak ve korna çalarak ikazlA. bulunduğu halde, kamyonetin durmaması üzerine Fırat T.’nın hızlanarak kamyonet cinsi aracın önüne kırmak suretiyle kamyonetin önünü kestiği, Fırat T.’nın araçtan inerek  A. E.’nin sevk ve idaresinde bulunan kamyonetin şoför mahallinin bulunduğu tarafa giderek A. E. ile tartışmaya başladığı, bu sırada yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Rıdvan O., İskan O., Müslüh A., Mehmet T. ile birlikte bir kısım yolcuların da araçtan inerek karayolu üzerinde dolaşmaya başladıkları, bu esnada yine Başkale İlçesi istikametinden Gürpınar İlçesi istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Kasım E.’ün karayolu üzerindeki kalabalığı  görmesi  üzerine  sevk  ve  idaresinde bulunan 12 AH 904 plaka sayılı kamyoneti ile karayolu kenarına durarak yanında yolcu olarak bulunan Savaş Durgun ile birlikte söz konusu kalabalığın yanına gittikleri, bir süre sonra Gürpınar İlçesi istikametinden Başkale İlçesi istikametine doğru 65 EC 241 plaka sayılı, Toyota marka, otomobil cinsi aracı ile seyir halinde olan sanık Memet K.’un karayolu üzerinde bulunan insan kalabalığını fark etmeyerek aracı ile söz konusu kalabalığın içerisine daldığı ve karayolu üzerinde bulunan Müslüh A., Mehmet T., Savaş D., Rıdvan O., İskan O.ve Mehmet Kasım E.’e çarptığı, çarpmanın etkisiyle şahısların ve araçtan kopan parçaların karayolu üzerine savrulduğu, Olay nedeni ile 65 NK 230 plaka sayılı otobüste yolcu olarak bulunan Müslüh A. ve Mehmet T. ile 12 AH 904 plaka sayılı, kamyonet cinsi araç içerisinde yolcu olarak bulunan Savaş D.’un öldüğü, otobüste yolcu olarak bulunan Rıdvan O.ile 12 AH 904 plaka kamyonetin sürücüsü olan Mehmet Kasım E.’ün  yaralandığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, Van 2. Ağır ceza mahkemesinin, 2010/330 Esas, 2013/201,21.05.2013 tarihli kesinleşen kararında meydana gelen trafik kazasında ölen davacılar murisi Mehmet T.'un, kendi can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde gece vakti uygun kıyafetler olmaksızın karşı yönden gelen araçlara ait kesime geçmek suretiyle kendi ölümüne sebebiyet verdiği, yani ölüm sonucunun davacılar murisinin gerekli tedbir önlemlerini almaksızın karşı yöne geçmesiyle meydana geldiği, bu nedenle de kazanın diğer tarafları olan davalıların murisin ölümünde kusurunun bulunmadığı hususunun maddi olgu olarak saptandığı ve saptanan bu hususun mahkemece yeniden tartışılamayacağı, böylelikle kusurları oranında davalıdan tazminat talebinde bulunabilecek olan davacıların, murislerinin ölüm sonucunun doğrudan kendi kusuru ile meydana gelmiş olması nedeniyle davalıdan tazminat talep edemeyecekleri gerekçsiyle davanın ve birleşen davaların reddine karar verilmiştir. Ancak davacıların murisi Müslüh A.; davalı  M. Turizm Seyahat AŞ'nin sürücüsü, davalı Fırat T.'nın sürücüsü olduğu otobüste yolcu olarak bulunmakta olup, 65 NK 230 plakalı otobüs yönünden 6102 sayılı TTK'nun 850 vd maddelerinde düzenlenen taşıma kurallarına göre taşıyan olarak doğan zarardan sorumluluğunun tartışılması ve varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken kesinleşen ceza dosyasındaki maddi vakıya işaret edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.
Öte yandan; somut olayda oluşa göre davacıların murisi Müslüh A.'ın da aralarında bulunuduğu yolcuların bulundukları otobüsten kaza öncesinde inerek karşı şeride geçtikleri ve karşı şeride ait yol üzerinde dağınık şekilde durdukları sırada kendi şeridinde seyreden Mehmet K. idaresindeki aracın sadmesine maruz kaldıkları anlaşılmıştır. Buna göre davacıların murisi Müslüh A.'ın kazadaki kusur durumunun da tartışılarak ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
3-Dosya kapsamına göre, davacılar vekili, dava dilekçesi ve birleşen dava dilekçeleri içeriğine göre davalı sigorta şirketlerinden  poliçe limiti ile sınırlı olarak  maddi tazminat talep etmiş olup sınırladığı şekilde davalı sigorta şirketlerinden manevi tazminat talep etmemiştir. Buna rağmen Mahkemece talep edilmediği halde manevi tazminat yönünden  davacılar aleyhine davalı sigorta şirketleri  lehine  ayrı ayrı 1.800,00 er TL vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru görülmemiştir.

 

© Copyright - DİGİTA