ESAS NO : 2016/9233 KARAR NO : 2016/10338

-K A R A R-

 Davacılar vekili, davacılar murisi Mehmet T.'un davalıdan M. Turizm Seyahat A.Ş'ne ait 65 NK 230 plaka sayılı aracı ile yolcu olarak seyir halinde iken 65 NK 230 plaka sayılı aracın, 65 NL 456 plaka sayılı araçtan 65 NK 230 plaka sayılı araca taş fırlatması sonucu her iki araç şöförünün yolun ortasında tedbirsiz durarak birbirleri ile kapışmaya başladıklarını, murisin de aralarında bulunduğu bir kısım yolcuların aşağıya inip kavgayı ayırmaya çalıştıklarını, ancak bu esnada karşı yönden gelen ve davalıdan Mehmet K.' a ait 65 EC 241 plaka sayılı aracın  davacılar murisine çarptığını, Mehmet T.'un bu şekilde vefat ettiğinı, araçların kaza yerini terk etmesi nedeniyle kaza tespit tutanağının düzenlenmediğini, kusura ilişkin olarak dava açmazdan önce Gürpınar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2009/12 İş sayılı dosyasında delil tespiti yapıldığını, mütteveffanın ölümünden önce  beden gücü ile çalıştığını, davacıların ölenin desteklerinden yoksun kaldıklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davalı sigorta şirketinden yalnızca koltuk sigortası tazminatı taleplerinin olduğunu belirterek murisin eşi davacı lehine 30.000 TL destekten yoksun kalma tazminatına, ayrıca 5.000 TL manevi tazminata, murisin çocukları davacılar  Çağrı ve Rümeysa için ayrı ayrı 2.500'er TL manevi, 5.000 TL destekten yoksun kalma tazminatına, davalı asil ve M. Turizm A.Ş. için kaza tarihinden itibaren, davalı sigorta şirketleri açısından ise dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Davacılar vekili; aynı mahkemenin 2010/9, 2010/110 esas sayılı dosyalarında davalı olarak Veysi O., A. Sigorta A.Ş., H. Sigorta A.Ş., Mehmet K. ve A. E.'yi  davalı olarak gösterdiği dava dilekçesinde;  aynı olayı tekrarlayarak, söz konusu dosyanın mahkememizin 2010/7 Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep etmiş, anılan dosyalar mahkememizin 2010/7 esas sayılı dosyası ile birleştirilmiştir.

 Davalı A. E. ve Fırat T. vekili Av. kazanın oluşumunda müvekkilerinin kusurunun bulunmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı A. Sigorta A.Ş ve H. Sigorta A.Ş vekilleri; davalı araçların kaza tarihi itibari ile kendilerince yapılmış ZMMS'nin bulunduğunu beyan etmekle ayrı ayrı davanın reddini savunmuşlardır.

Davalıdan M. Turizm AŞ vekili, M. Turizm Seyahat A.Ş'ne ait olduğu iddia edilen aracın, kesinlikle kendilerine ait olmadığını, kazanın Gürpınar Başkale Karayolu üzerinde meydana geldiğini, ancak davalı şirketin Hakkari ve ilçelerine ya da Van'dan Yüksekova'ya seferinin bulunmadığını, bu hususun Ulaştırma Bakanlığı'ndan sorulabileceğini, aksini iddia eden davacıların otobüs bileti ibraz etmeleri gerektiğini beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, uyulmasına karar verilen bozma ilamı, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, asıl ve birleşen davaların ayrı ayrı reddine  karar verilmiş; hüküm, davacılar  vekili tarafından temyiz edilmiştir.

     1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

  Somut olayda, davalı Fırat T.’nın sevk ve idaresinde bulunan 65 NK 230 plaka sayılı yolcu otobüsü ile Başkale İlçesi istikametinden Gürpınar İlçesi istikametine doğru seyir halinde olduğu, söz konusu otobüs içerisinde Rıdvan O., İskan O., Müslüh A., Mehmet T. (muris) ile birlikte yaklaşık 20 kişinin yolculuk yaptığı, yine aynı istikamette seyir halinde olan A. E.’nin sevk ve idaresinde bulunan 65 NL 456 plaka sayılı,kamyonet cinsi aracı ile Gürpınar İlçesi istikametinden Başkale İlçesi yönüne doğru seyrederken  Fırat T.’nın sevk ve idaresinde bulunan 65 NK 230 plaka sayılı otobüsün geçtiği sırada karayolu üzerinde bulunan mucur içerisinden bir taşın aracın tekerinden fırlayarak yolcu otobüsünün şoför mahallindeki kelebek camını kırması üzerine, yolcu otobüsünün şoförü olan  Fırat T.’nın bu duruma sinirlenip kamyonetin durması yönünde selektör yaparak ve korna çalarak ikazlarda bulunduğu halde, kamyonetin durmaması üzerine Fırat T.’nın hızlanarak kamyonet cinsi aracın önüne kırmak suretiyle kamyonetin önünü kestiği, Fırat T.’nın araçtan inerek  A. E.’nin sevk ve idaresinde bulunan kamyonetin şoför mahallinin bulunduğu tarafa giderek A. E. ile tartışmaya başladığı, bu sırada yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan Rıdvan O. ek karayolu üzerinde dolaşmaya başladıkları, bu esnada yine Başkale İlçesi istikametinden Gürpınar İlçesi istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Kasım E.’ün karayolu üzerindeki kalabalığı görmesi üzerine sevk ve idaresinde bulunan 12 AH 904 plaka sayılı kamyoneti ile karayolu kenarına durarak yanında yolcu olarak bulunan Savaş D. ile birlikte söz konusu kalabalığın yanına gittikleri, bir süre sonra Gürpınar İlçesi istikametinden Başkale İlçesi istikametine doğru 65 EC 241 plaka sayılı, Toyota marka, otomobil cinsi aracı ile seyir halinde olan sanık Memet K.’un karayolu üzerinde bulunan insan kalabalığını fark etmeyerek aracı ile söz konusu kalabalığın içerisine daldığı ve karayolu üzerinde bulunan Müslüh A., Mehmet T., Savaş D., Rıdvan O., İskan O.ve Mehmet Kasım E.’e çarptığı, çarpmanın etkisiyle şahısların ve araçtan kopan parçaların karayolu üzerine savrulduğu, Olay nedeni ile 65 NK 230 plaka sayılı otobüste yolcu olarak bulunan Müslüh A.ve Mehmet T. ile 12 AH 904 plaka sayılı, kamyonet cinsi araç içerisinde yolcu olarak bulunan Savaş D.’un öldüğü, otobüste yolcu olarak bulunan Rıdvan O.ile 12 AH 904 plaka kamyonetin sürücüsü olan Mehmet Kasım E.’ün  yaralandığı anlaşılmıştır.

   Mahkemece, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 2010/330 Esas, 2013/201 karar sayılı, 21.05.2013 tarihli kesinleşen kararında meydana gelen trafik kazasında ölen davacılar murisi Mehmet T.'un, kendi can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde gece vakti uygun kıyafetler olmaksızın karşı yönden gelen araçlara ait kesime geçmek suretiyle kendi ölümüne sebebiyet verdiği, yani ölüm sonucunun davacılar murisinin gerekli tedbir önlemlerini almaksızın karşı yöne geçmesiyle meydana geldiği, bu nedenle de kazanın diğer tarafları olan davalıların murisin ölümünde kusurunun bulunmadığı hususunun maddi olgu olarak saptandığı ve saptanan bu hususun mahkemece yeniden tartışılamayacağı, böylelikle kusurları oranında davalıdantazminat talebinde bulunabilecek olan davacıların, murislerinin ölüm sonucunun doğrudan kendi kusuru ile meydana gelmiş olması nedeniyle davalıdantazminat talep edemeyecekleri gerekçesiyle davanın ve birleşen davaların reddine karar verilmiştir.Ancak davacıların murisi Mehmet T.; davalı  M. Turizm Seyahat AŞ'nin sürücüsü, davalı Fırat T.'nın sürücüsü olduğu otobüste yolcu olarak bulunmakta olup, 65 NK 230 plakalı otobüs yönünden 6102 sayılı TTK 'nun 850 vd maddelerinde düzenlenen taşıma kurallarına göre taşıyan olarak doğan zararlardan sorumluluğunun tartışılması ve varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken kesinleşen ceza dosyasındaki maddi vakıya işaret edilerek eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

  Öte yandan; somut olayda oluşa göre davacıların murisi Memet T.'un da aralarında bulunduğu yolcuların bulundukları otobüsten kaza öncesinde inerek karşı şeride geçtikleri ve karşı şeride ait yol üzerinde dağınık şekilde durdukları sırada kendi şeridinde seyreden Memet K. idaresindeki aracın çarpmasına maruz kaldıkları anlaşılmıştır. 

Buna göre davacıların murisi Mehmet T.'un  kazadaki kusur durumunun da tartışılarak ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

3-Dosya kapsamına göre, davacılar vekili, dava dilekçesi ve birleşen dava dilekçeleri içeriğine göre davalı sigorta şirketlerinden poliçe limiti ile sınırlı olarak maddi tazminat talep etmiş olup sınırladığı şekilde davalı sigorta şirketlerinden manevi tazminat talep etmemiştir. Buna rağmen mahkemece talep edilmediği halde manevi tazminat yönünden  davacılar aleyhine davalı sigorta şirketleri lehine ayrı ayrı 1.800,00'er TL vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru görülmemiştir.

  

© Copyright - DİGİTA