Haksız fiilden doğan tazminat alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin bulunan davada adli yargı mercileri görevlidir

T.C.

YARGITAY

Üçüncü Hukuk Dairesi

E: 2012/14897   

K:2012/23001

T:17/11/2012               

Özet: Davalı Belediye Başkanlığı, kaldırım çalışmaları sırasında, davacı şirkete ait televizyon kablolarına zarar vermiştir. Davalı, Belediye Başkanlığı gözetimi ve denetimi altında çalışan yüklenicinin eylem ve işlemlerinden, adam çalıştıran sıfatıyla sorumlu olup, haksız fiilden doğan tazminat alacağının tahsili amacıyla yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin bulunan davada adli yargı mercileri görevlidir.

2877 s. İYUK m. 2, 15/1-a

YKD Mart 2013 sayı :3

© Copyright - DİGİTA