İş Mahkemelerinde uzlaşma haliden vekalet ücret

TC. ANKARA 19. İŞ MAHKEMESİ

Esas No      : 2013/695

Karar No    : 2014/46

                                            GEREKÇELİ KARAR

       Mahkememizin 27.01.2014 tarihli oturumunda davacı vekili beyanında karşı tarafla anlaştıklarını ancak vekâlet ücreti, yargılama gideri ve harç konusunda ödeme yapılmadığını bu alacakların dışında alacaklarının bulunmadığını, davalı vekilinin ise davacı tarafla anlaştıklarını başka ödeme yapmayacaklarını beyan etmişlerdir. Dosya içerisine alınan mutabakat ve ibra metninden davacıya yargılama gideri, vekâlet ücreti ve harçların ödenmediği anlaşıldığından aşağıda belirtilen şekilde hüküm kurulmuştur.

  1.  Davacının davasının feragat nedeniyle REDDİNE.
  2. 492 Sayılı Kanun gereği alınması gereken 206,06 TL harçtan peşin alınan 43,00 TL harcın mahsubu ile bakiye 163,06 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, peşin yatırılan harcın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,
  3. Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesi uyarınca hesap edilen 1.500,00 TL ücreti vekâletin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine.

© Copyright - DİGİTA