Katkı payı alacağı ilamın kesinleşmeden icraya konabilir

T.C.

YARGITAY

Onikinci Hukuk Dairesi

E: 2009/22399              K: 2010/3825               T: 22.02.2010

Katkı Payı Alacağı İlamın Kesinleşmeden İcraya Konabilir

Özet: Takibe konu katkı payı alacağına ilişkin ilam, tarafların şahsı ya da ailevi yapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak tarafların mal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edaya ilişkin bir ilam olup, kesinleşmeden icraya konulması mümkündür.

1086 s. HUMK m. 443

4721 s. MK m. 227 vd.

Yargıtay Kararları Dergisi Cilt: 37 Aralık 2011 Sayı: 12

© Copyright - DİGİTA