Kocanın eşine şiddet uyguladığının sabit olması

T.C.

YARGITAY

İkinci Hukuk Dairesi

E: 2012/18108

K: 2013/4380     

T: 21.02.2013

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın eşine şiddet uyguladığı, Kartal 5. Sulh Ceza Mahkemesinin 2010/276 esas, 2011/634 karar sayılı ilamıyla sabit olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boyanmaya (TMK. md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

© Copyright - DİGİTA