Kopyası iş kazası sonucu ölümden doğan maddi ve manevi tazminat davalarında işverenin kusur sorumluluğu

T.C.

YARGITAY

Yirmibirinci Hukuk Dairesi

E: 2010/5719                K: 2012/1105               T: 06.02.2012

Özet: İşverenin iş kazası sonucu meydana gelen zarar nedeniyle hukuki sorumluluğu, yasa ve içtihatlarla belirlemiş haller dışında ilke olarak iş akdinden doğan işçiyi gözetleme (koruma) borcuna aykırılıktan kaynaklanan kusura dayalı sorumluluktur. Mahkemece, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman bilirkişilerden, yöntemince rapor alınmalı, olayda işverenin ve işçinin kusur oranları saptanmalı, hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan artışlara göre hesaplanan tüm peşin sermaye değeri kurumdan sorulmalı ve bildirilen miktar hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan ücret artışları ve 60 yaştan sonra bakiye ömrüne kadar (pasif dönemde) asgari ücret esas alınarak hesaplanan tazminattan indirilerek karar verilmelidir.

4857 s. İş K. m. 77

506 s. SSK ek m. 38

Yargıtay Kararları Dergisi Cilt: 38 Mayıs 2012 Sayı: 5

© Copyright - DİGİTA