Mevzuat uyarınca hangi önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı ve alınmış önlemlere sigortalının uyup uymadığı

T.C.

YARGITAY

Onuncu Hukuk Dairesi

E: 2010/4226

K: 2011/12281

T: 22.09.2011

Özet: İş kazasının gerçekleştiği iş kolu ile işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında uzman kişilerden seçilecek bilirkişi kurulundan, mevzuat uyarınca hangi önlemlerin alınması gerektiği, bu önlemlerin işverence alınıp alınmadığı ve alınmış önlemlere sigortalının uyup uymadığı yönlerinin denetime elverişli biçimde irdelendiği rapor alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.

506 s. SSK m. 26

Yargıtay Kararları Dergisi Cilt: 38 Ocak 2012 Sayı: 1

© Copyright - DİGİTA