Nihai karar verilmiş davalarda vekalet ücreti.

T.C.

YARGITAY

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi

E: 2011/1931                K: 2011/11014             T: 19.09.2011

Nihai Karar Verilmiş Davalarda Vekâlet Ücreti

Özet: Taraflar arasındaki akdin feshedilmediği ve geçerli olduğu gerekçesiyle verilen red kararı esasa ilişkin nihai karar olup, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre hesaplanacak nisbi vekâlet ücretine hükmedilmesi gerekir.

A.A.Ü.T.  m. 8

Yargıtay Kararları Dergisi Cilt: 38 Şubat 2012 Sayı: 2

© Copyright - DİGİTA