Olayın aniden gelişmiş olması nedeniyle, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerinin kabul edilmesi mümkün olmaz

T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi

E: 2012/4931     

K: 2012/9328     

T: 12.12.2012

Özet: Olayın aniden gelişmiş olması nedeniyle, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerinin kabul edilmesi mümkün olmadığından her bir sanığın bizzat gerçekleştirdiği eylemden sorumlu tutulması gerektiği göz önüne alınarak; kendisine ateş eden maktulü ateş ederek öldüren sanığın eylemini TCK’nın 25. maddesi kapsamında kalacak şekilde kendisinin yaşama hakkına yönelmiş, gerçekleşen haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlediği kabul edilerek meşru savunma nedeniyle atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir.

5237 s. TCK m. 25, 37, 38

© Copyright - DİGİTA