Önceden bilinmesi mümkün olmayan bünyesel faktörlerin işçideki beyin kanamasına olan etkisinden işverenin sorumlu olmaz

T.C.YARGITAY 21. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2011/9473

KARAR NO: 2012/869     

TARİHİ      : 31/03/2011

K A R A R

     Dava, davacılar murisi İbrahim Eren'in, davalıya ait Suudi Arabistan'da bulunan iş yerinde çalışmakta iken iş kazası sonucu ölümü sonrasında uğradıkları maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

     Mahkemece, yazılı maddi ve manevi tazminatların davalıdan tahsiline karar verilmiş ise de, bu sonuç aşağıda belirtilen neden gereği yerinde değildir.

Gerçekten, davacılar murisinin 07/06/2007 tarihinde davalıya ait Suudi Arabistan'da bulunan iş yerinde, elektrik kaynak ustası olarak çalışmakta iken yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği ve bu olayın iş veren yönünden iş kazası olduğu, olayda iş verenin @ oranında kusurunun bulunduğu ve ` oranında da bünyesel faktörlerin etkili olduğu uyuşmazlık konusu değildir.

     Uyuşmazlık, kazalı işçinin beyin kanaması sonunda ölümüne neden olan ` oranında ki bünyesel faktörlerden işverenin sorumlu olup olmayacağına ilişkindir.

      Dosyaya ekli ve işçinin işe girişinden önce alınan 13/02/2007 tarihli Sağlık Kurulu Raporu'nda işçinin yurtdışına gitmesine ve işçi olarak çalışmasında sıhhi bir sakıncanın olmadığı bildirilmiştir. Bu halde, somut olayın özelliğine göre, işverence önceden bilinmesi mümkün olmayan bünyesel faktörlerin işçideki beyin kanamasına olan etkisinden işverenin sorumlu olmadığı ortada olup sadece işverene atfedilen kusur oranı nazara alınarak tazminatlara hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ve yorum ile bünyesel faktörlerin kaçınılmazlık olarak da değerlendirilerek bir kısmından işverenin sorumlu tutulması sonunda düzenlenen hesap raporuna da değer verilerek yazılı tazminatlara karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

© Copyright - DİGİTA