Prim Alacağına İlişkin Ödeme Emrinin İptali

T.C.
YARGITAY
ONUNCU HUKUK DAİRESİ

E: 2008/19226
K: 2011/8945
T: 16.06.2011
Prim Alacağına İlişkin Ödeme Emrinin İptali
Üst Düzey Yönetici ve Yetkililerin Sorumluluğu
Prim Borcunun Haklı Nedenle Ödenmemesi


Özet: Şirketin prim borcundan müteselsilen sorumlu olan üst düzeydeki yönetici ve yetkilileri, borcun haklı nedenle ödenemediği savunmasında bulunabilirler ve haklı nedenin varlığı halinde, prim borcundan dolayı Kuruma karşı işverenle birlikte müteselsilen sorumlu tutulamazlar. Hangi hallerin haklı sebep teşkil ettiği, her bir davadaki özel koşullar ile hukuki ve maddi olayların özelliklerine göre mahkemece belirlenecektir.

 

© Copyright - DİGİTA