Prim alacağına ilişkin ödeme emrinin iptali

T.C.

YARGITAY

ONUNCU HUKUK DAİRESİ

E: 2008/19226

K: 2011/8945

T: 16.06.2011

Özet: Şirketin prim borcundan müteselsilen sorumlu olan üst düzeydeki yönetici ve yetkilileri, borcun haklı nedenle ödenemediği savunmasında bulunabilirler ve haklı nedenin varlığı halinde, prim borcundan dolayı Kuruma karşı işverenle birlikte müteselsilen sorumlu tutulamazlar. Hangi hallerin haklı sebep teşkil ettiği, her bir davadaki özel koşullar ile hukuki ve maddi olayların özelliklerine göre mahkemece belirlenecektir.

YKD Cilt: 38 Mayıs 2012 Sayı: 5

© Copyright - DİGİTA