Sicilde Malik Görünen İşleten

Sicilde malik görünen kişi karine olarak araç işleteni sayılsa da; araç üzerinde fiili hakimiyeti bulunmadığını bir başkasının araç için harcamalar yaptığını ve araç üzerindeki ekonomik çıkarın bir başkasına ait olduğunu ve giderek işleten sıfatının bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilir. (Kaynak İstanbul Barosu Dergisi)

YHGK 2012/4-1069 E  -  2013/379 K 20.03.2013

© Copyright - DİGİTA