Taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırıcı ölçüt

T.C.

YARGITAY

Onikinci Ceza Dairesi

E: 2012/9451

K: 2013/625

T: 10.01.2013

Özet: Taksirli suçta sorumluluğun nedeni, öngörebilme imkân ve ödevinin varlığına rağmen sonuca iradi bir hareketle neden olmaktan kaynaklanmaktadır. Taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırıcı ölçüt taksirde failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörmemesi, bilinçli taksir halinde ise bu neticeyi öngörmüş olmasıdır. Bilinçli taksirde gerçekleşen sonuç, fail tarafından öngörüldüğü halde istenmemektedir.

(5237 s. TCK m. 22/2-3)

© Copyright - DİGİTA