Talep miktarnını ıslah ile düşürülmesinde feragat edilen miktar için davalı lehine vekâlet ücreti takdir edilmelidr

T.C.

YARGITAY

Onyedinci Hukuk Dairesi

E: 2012/6936

K: 2012/12095   

T: 05.11.2012

Özet: Bilirkişi raporunda, kaza yeri kavşak yapısının trafik ışıklarıyla düzenlenmiş olduğu belirtilip, kazaya karışan araç sürücüleri ile tanık beyanlarına göre hangi sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığına dair kesin kanaat oluşturulamaması nedeniyle kaza yeri kavşağın kontrolsüz tek yönlü kavşak olduğunu varsayarak kusur değerlendirilmesi yapılması oluşa uygun olmayıp, hükme esas alınamaz. Mahkemece tarafların davaya konu trafik kazasındaki kusurlarının tespiti için kurumlardan seçilecek kusur uzmanı bilirkişi kurulundan, kazaya karışan araçlardaki çarpma noktaları da dikkate alınarak ayrıntılı, gerekçeli denetime elverişli rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Davacının dava dilekçesinde değer kaybı olarak talep ettiği miktarı ıslah dilekçesiyle düşürmesi karşısında, feragat ettiği miktar için davada kendisini vekil aracılığıyla temsil eden davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmelidir.”

 

(2918 s. Trafik K. m. 109) Yargıtay Kararları Dergisi

 

 

 

© Copyright - DİGİTA