Tasarlayarak öldürmenin koşulları

T.C.

YARGITAY

Birinci Ceza Dairesi

E: 2012/4546

K: 2012/8219     

T: 14.11.2012

Özet: Tasarlamanın oluşması için, bir kimseye karşı belli bir suçu işleme kararının verilmesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında tasarlamayı kabule elverişli makul bir sürenin geçmesi, bu süre içerisinde sebat ve ısrar göstererek kararlaştırılan suçun işlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

5237 s. TCK m. 81, 82/1-a

© Copyright - DİGİTA