VUK’ta defter ve belgeleri ibraz etmemede mücbir sebep

T.C.

YARGITAY

Onbirinci Hukuk Dairesi

E: 2008/13158    K: 2011/22672    T: 02.12.2011

Özet: Sanığın soruşturma aşamasında alınan savunmasında tutuklu olduğunu beyan etmesi, 213 sayılı VUK’nun 13. maddesinde tutukluluğun mücbir sebepler arasında sayılması karşısında; defter ve belgelerin ibrazı için tebligatın yapıldığı tarihten önce tutuklanıp tutuklanmadığı ilgili Cumhuriyet Savcılığı’ndan sorulup sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmelidir.

213 s. VUK m. 13, 359/a-2

5237 s. TCK m. 53/1-3

YKD Cilt: 38 MAYIS 2012 Sayı: 5

© Copyright - DİGİTA