Yargı yolu dava şartlarından olup, mahkemece davanın her safhasında res’en gözetilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Esas No     : 2013/35

Kara No     : 2013/5391

YARGITAY  İLAMI

       Davacı vekili, müvekkiline ait aracın seyir halinde iken yola dökülen hayvan gübreleri nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın hasar gördüğünü belirterek fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydı ile 1.000,00 TL hasar bedelinin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

      Davalı vekili, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

      Mahkemece, davanın kabulü ile 1.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalıdan tahsiline kesin olarak karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

     Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davasıdır.

      Davacı vekili, davalı belediyenin kontrolünde bulunan yola dökülen hayvan gübreleri nedeniyle müvekkilinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptığını ve araçta hasar meydana geldiğini belirterek dava açmıştır. Bu hale göre, davalı belediye başkanlığının hizmet kusurunun varlığı söz konusu olup, olay idari karar ve eylemlerden doğan zararlar niteliğinde bulunduğundan, zararın ödetilmesi istekleri 11.2.1959 günlü ve 17/15 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının 2.bendi hükmünce tam yargı davasının konusunu oluşturur. Bu davaların ise 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunun 2.maddesi hükmünce idari yargı yerinde açılması gerekir.

      Yargı yolu dava şartlarından olup, mahkemece davanın her safhasında res’en gözetilmesi gerekir. (HUMK.nun7/1 ve 428/2 mad.) O halde, mahkemece dava dilekçesinin yargı yolu bakımından reddi gerekirken, yazılı şekilde karar  verilmesi doğru görülmemiştir.

© Copyright - DİGİTA