Ziynet eşyalarının iadesinde ispat yükü

T.C.

YARGITAY

Altıncı Hukuk Dairesi

E: 2011/11646              K: 2012/78          T: 16.01.2012

Özet: Türk Medeni Kanunu’nun 6. maddesi hükmü uyarınca, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. İspat yükü hayatın olağan akışına aykırı duruma iddia eden ya da savunmada bulunan kişiye düşer. Ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen türden eşyalardandır. Normal koşullarda kadının üzerinde bulunduğu kabul edilmelidir. Davacı, dava konusu ziynet eşyalarını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını, götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını ispat yükü altındadır.

4721 s. MK m. 6

Yargıtay Kararları Dergisi Cilt: 38 Şubat 2012 Sayı: 2

© Copyright - DİGİTA