ZMSS şirketi ehliyetsiz araç kullanılması sebebine dayanarak kendi sigortalısına ancak, onun veya sigortalı aracın sürücüsünün kusuru oranında rücu edebilir

T.C.

YARGITAY

Onyedinci Hukuk Dairesi

E: 2013/1632

K: 2013/5493

T: 15.04.2013
Özet: Tazminatı gerektiren olay, aracın gereken ehliyetnameye haiz olmayan kimsiler tarafından sevk edilmesi sonucunda vukua gelmiş ise, sigortacı bu hususu zarar görenlere karşı ileri süremez. Ödemede bulunduktan sonra tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasına sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir. ZMSS şirketi ehliyetsiz araç kullanılması sebebine dayanarak kendi sigortalısına ancak, onun veya sigortalı aracın sürücüsünün kusuru oranında rücu edebilir. Araç sahibinin sorumluluğu, aracı kullanan ehliyetsiz olsa dahi kusur esasına dayalıdır.

Şirkete trafik sigortalı aracın, dava dışı ehliyetsiz sürürcünün idaresinde iken meydana gelen kazada, üçüncü kişiye ait araçta meydana gelen hasar sebebiyle aracın kasko sigortacısına ödenen paranın davalı sigortalıdan tahsili talep edilmiş olup, mahkemece sigortacı davacının üçüncü kişiye ödediği tazminat yönünden gerçek zarar miktarı üzerinden, yetersiz ehliyete sahip sigortalı araç sürürcüsünün kusur oranına isabet eden kısmına hükmedilmelidir.

(2918 s. Trafik K. m. 95, 42/a)

YKD Cilt: 39 Ağustos 2013 Sayı: 8

© Copyright - DİGİTA