Aile Hukuku

GCG Hukuk Bürosu tarafından Aile Hukukuna ilişkin olarak gerek Türk vatandaşları  yabancılar arasında aşağıdaki hususlarda hukuki hizmet vermektedir.

Nişanlılık İle İlgili Davalar

 • Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  Nişanın Bozulması Nedeniyle Hediyelerin Geri Verilmesi Davası

Evlenme İle İlgili Davalar

 • Evlenmeye İzin Davası
 • Bekleme Süresinin (İddet) Kaldırılması Davası
 • Mutlak Butlan / Nisbi Butlan Sebebiyle Evlenmenin Feshi Davası

Evlilik Birliği İle İlgili Davalar

 • Aile Konutu Şerhi Verilmesi İstemi
 • Evliliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması İstemi Davası
 • Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası
 • Evlilik Birliğinin Korunmasına İlişkin Davalar

Boşanma Davası 

 • Anlaşmalı Boşanma Davası: Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlanması ve Anlaşmalı Boşanma Davası Açılması
 • Çekişmeli Boşanma Davası
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası
 • Zina Nedeniyle Boşanma Davası
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Davası
 • Terk Nedeniyle Boşanma Davası
 • Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası
 • Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davası
 • Evlilik Birliğinin Temelinde Sarsılmış Olması Nedeniyle Boşanma Davası
 • Ayrılık Davası
  Bekarlık Soyadını veya Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası
 • Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası
  Velayetin Değiştirilmesi ve Kaldırılması Davası
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
 • Boşanma Kararlarında Tanıma ve Tenfiz Davası
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Açılacak Davalar (Koruma ve Tedbir Kararının Alınması)

Mal Paylaşımı (Mal Rejiminin Tasfiyesi) Davası

 • Evlilik Sözleşmesi
 • Değer Artış Payından
 • Kaynaklanan Alacak Davası
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası
 • Katılma Alacağı Davası
 • Mevcut Mal Rejiminin Olağanüstü Mal Rejimine (Mal Ayrılığı) Dönüştürülmesi Davası
 • Cebri İcra Halinde Eşler Arasında Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Davası
 • Sağ Kalan Eşe Aile Konutunda İntifa/Mülkiyet Hakkı Tanınması
 • Eşyaların Tespiti, Eşya ve Ziynetlerin İadesi Alacağı İstemine İlişkin Davalar

Nafaka Davaları

 • Yardım Nafakası
 • İştirak Nafakası
 • Yoksulluk Nafakası
 • Nafaka Miktarının Değiştirilmesi(Artırılması, Azaltılması ya da Kaldırılması) Davası

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim