Arabuluculuk Hizmeti

GCG Hukuk Bürosu, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan arabuluculardan aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de zorunlu / ihtiyari arabuluculuk hizmetleri vermektedir.

 

GCG Hukuk Bürosu tarafından Arabuluculuk Hizmeti alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları,
 • Maddi-manevi tazminat,
 • Borç-alacak ilişkisi,
 • Mal rejimi
 • Nafaka
 • Katılma alacağı
 • Kira alacağı
 • Zarar tazmini
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık,
 • Hisse devri
 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Sigorta sorumluluğu – zarar tazmini,
 • Miras taksimi
 • Ortaklığın feshi
 • Ön alım hakkının kullanılması
 • Tahliye
 • Tapu iptali ve tescil
 • Taşınmaz taksimi
 • Taşınmaz devri
 • Taşınır devri
 • Ticari ortaklıktan ayrılma
 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar
 • Aile hukuku (nişan bozulması)
 • Ecrimisil – meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak
 • Haksız el atmanın önlenmesi – eski haline getirme
 • Maddi-manevi tazminat
 • Taşınır iadesi
 • Tazminat ihtilafının giderilmesi
 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak,
 • Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık
 • Yerine getirme

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim