Bankacılık ve Finans

GCG Hukuk Bürosu, bankalar, mali kuruluşlar,  kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir.

GCG Hukuk Bürosu tarafından Bankacılık ve Finans Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Bankalar Hukuku ve  Finans/Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık,
 • Kiralama,
 • Şirket Finansmanı,
 • Mal ve Proje  Finasmanı,
 • Yapısal Finans,
 • Uluslararası  Ticaret Finansmanı,
 • Menkul kıymet  faydalarının yatırılması ve uygulanması,
 • Kurumsal Finansman,
 • Sermaye Piyasaları,
 • Kredi sözleşmelerinin hazırlanmasında hukuki destek sağlamak,
 • Teminatların düzenlenmesinde hukuki destek sağlamak,
 • Rehin, ipotek ve ticari işletme rehini gibi sözleşmelerin hazırlanmasında hukuki destek sağlamak,
 • Rehin ya da ipoteğin tapuya veya sicile tescil edilmesinin sağlanması,
 • Banka teminat mektuplarının hazırlanmasında hukuki destek sağlamak,
 • Kredi alacaklarının tahsili konusunda hukuki destek sağlamak
 • Kamu ve özel bankalara banka hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek,
 • Kredi sözleşmelerinden kaynaklanan davaların açılması ve takibinin sağlanması,
 • Bankaların kurulması veya faaliyetlerine son verilmesi ile ilgili konularda hukuki destek sağlamak

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim