Gayrimenkul Hukuku

GCG Hukuk Bürosu, Gayrımenkul alanında aşağıdaki hususlarda müvekkillerine tasarruflar öncesi ve sonrasında detaylı hizmetler vermektedir.

GCG Hukuk Bürosu tarafından Gayrimenkul sektörüne verilen hizmetlerden bazıları:

–        Alışveriş merkezi ve otel işletmeciliği sözleşmeleri konularında hukuki destek,

–        Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeler,

–        Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,

–        Gayrimenkul finansmanı

–        Gayrimenkul işleminin tarafları adına hukuki inceleme yapılması

–        Gayrimenkuller üzerindeki ayni hakların tescil ve terkin işlemleri

–        Gayrimenkul alıcıları ve satıcıları arasındaki davalar,

–        Gayrimenkule bağlı ayıplara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü,

–        Gayrimenkul ekibi, imar plan notlarının incelenmesi ve kullanma izinlerinin yapı ruhsatları ve imar planlarına uygunluğu konusunda danışmanlık,

–        Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması

–        Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda ‘2-B’ olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek,

–        Mal sahiplerine, müteahhitlere ve taşeronlara hukuki danışmanlık,

–        Mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, 

–        Ön satış ve kiralama sözleşmeleri,

–        İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi,

–        İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi, 

–        İmar planı ve ruhsatlara ilişkin davalar,

–        İnşaat alım satım sözleşmeleri hazırlamak,

–        Kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri,

–        Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, 

–        Projenin inşaatı ve geliştirilmesi için ortak girişim sözleşmesi hazırlamasını,

–        Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi,

–        Serbest ticaret bölgeleri ve organize sanayi bölgelerinin idaresi ve yatırımlarına ilişkin danışmanlık,

–        Tahliye davaları,

–        Tapu incelemeleri ve proje geliştirme,

–        Tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davaları,

–        Uyarlama davaları,

–        Yabancıların Türkiye’de mülk edinmesi,

–        Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri

–        Yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerh gibi konularda destek vermektedir.

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim