İcra ve İflas Hukuku

GCG Hukuk Bürosu İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tahsili için icra müdürlüklerinde işlemler yapar. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

GCG Hukuk Bürosu tarafından İcra İflas Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
 • Borçlu ya da Alacaklı Müvekkiller İle Karşı Taraf Arasında Borç Tasfiye Görüşmeleri Yapmak
 • Borçlu ya da Alacaklı Müvekkiller ile Yapılan Sulh Anlaşmalarının Protokole Bağlanması
 • Borçtan kurtulma davası
 • İcra ceza davaları
 • İflas davaları
 • İflas ve icra itiraz davaları
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • İflas etmiş ya da etmekte olan şirketlerin birleşme veya satma süreçlerinin yürütülmesi
 • İflas masasına kayıt prosedürünü takip
 • İhalenin feshi davaları
 • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
 • İtirazın iptali davaları
 • İstihkak davası
 • İstirdat davası
 • İhtiyati haciz davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Karşılıksız çek davaları
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Alacakların Takibi
 • Kira Alacaklarının Tahsili
 • Konkordato
 • Menfi tespit davaları
 • Memur muamelesi şikâyet davası
 • Rehinin paraya çevrilmesi
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Tahliye Takibi ve Tahliye Davalarının Takibi

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim