İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

GCG Hukuk Bürosu tarafından iş akdinden kaynaklanan gerek işçi gerek ise işverenler arasında ihtilaflarda hukuki destek sağlarken, Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin konularında danışmanlık ve hukuk hizmetleri sunmaktadır.

GCG Hukuk Bürosu tarafından İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Çalışma Ortamlarının İş Hukuku Ve Güvenlik Açısından Mevzuata Uyumunun Sağlanması,
 • Hizmet Tespiti Davaları,
 • İş Hayatına Özgü Tutanak, Savunma İstem Yazıları, İhtar Ve Fesih Bildirimlerinin Ve Savunmalarının Hazırlanması,
 • İş Hukuku Davaları İle Bağlantılı Olarak İşe İade Davaları, Kıdem, Fazla Mesai Ve Tazminatı Talepleri Gibi Her Türlü İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Vekillik,
 • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu Ve İşsizlik Sigortası Kanunundan Doğan Yükümlülüklere İlişkin Eğitim Hizmetlerinin Sunulması,
 • İş Kazası Ve Hastalıklarına İlişkin Cezai Ve Hukuki Sorumluluklar Hakkında Danışmanlık,
 • İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Tespit Davaları,
 • İş Kazasından Ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Açılan Maddi Tazminat Davaları,
 • İş Kazasından Ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan; Manevi Tazminat Davaları,
 • İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Veya Yeniden Düzenlenmesi,
 • İş Sözleşmesinin Feshinin Geçersizliğinin Tespiti (İşe İade) Davaları,
 • İş Yeri Yönetmelikleri, Politikaları Ve Disiplin Prosedürlerinin Hazırlanması,
 • İşten Çıkarma Hallerinde Danışmanlık Ve Dava Sürecini Sürdürme 
 • Ölüm Aylığı Bağlanmasına İlişkin Davalar,
 • Sendikal Faaliyetler İle İlgili İhtilafların Çözümlenmesi,
 • SGK’nın Prim Alacaklarına İlişkin Davalar
 • Sözleşmenin Feshi Ve İşten Çıkarma Konularının Sulh Veya Dava Yolu İle Çözümü,
 • Toplu İş Sözleşmesi Taslaklarının Hazırlanması Ve Müzakerelerin Yapılması,
 • Yaşlılık Aylığı Bağlanmasına İlişkin Davalar (Emeklilik) Davaları Konusunda Danışmanlık Ve Vekillik Hizmetleri Verilir.

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim