Aile Hukuku

GCG Hukuk Bürosu Kat Mülkiyeti Hukuku alanında, kat malikleri, sakinleri, seçilmiş yönetim ve profesyonel yönetimlerin hukuki danışmanlık ve haklarının korunması kapsamlı çalışmalar yapmaktadır.

 GCG Hukuk Bürosu tarafından Kat Mülkiyeti Hukuku alanında verilen diğer hizmetlerden bazıları:

 • Ana yapının Harap Olmasının Hukuki Süreci,
 • Arsa Payı Ve Düzeltilmesi,
 • Ana taşınmazın Bakımı Korunması Ve Zararlardan Sorumluluk,
 • Ana yapının Güçlendirilmesi Süreci,
 • Ana gayrimenkul Genel Giderlerine Katılma,
 • Apartman görevlilerinin iş akdinin hazırlanması, maaş bordrosunda yer alması gerekenler,
 • Apartman görevlilerinin fazla çalışma, yıllık ücretli izin, kıdem ve ihbar haklarına ilişkin,
 • Anagayrimenkulün Sigortalanması, Sigorta Primlerine Katılma Oranı, Kat Maliklerinden Sigorta Primlerinin Tahsili,
 • Bağımsız Bölümlerin Kullanımı,
 • Çekilmezlik Sebebiyle Devir Hakkının Kullanılması / Devir Mecburiyeti,
 • Denetçi Seçimi, Ücreti, Görevleri, Denetimi Gibi Danışmanlık Konularda,
 • Faydalı, Lüks Yenilik Ve İlavelere Uyuşmazlıklar,
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Alacak Taleplerinde İtirazın Kaldırılması,
 • Kat Mülkiyetinin Kurulması Ve Sona Ermesi,
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Alacakların Takibi,
 • Kat Mülkiyetine İlişkin Menfi Tespit Davaları,
 • Kapıcı dairelerinin özel ve idari yolla tahliyesi,
 • İtirazın İptali Davaları
 • Ortak Yerler Üzerinde Kat Maliklerinin Hakları Ve Yükümlülüklerinin Gözetilmesi,
 • Rıza Alınmadan Ortak Yere İnşaat Eklenti Ve Bağımsız Bölüm İlavesi,
 • Hâkim Müdahalesi Davaları,
 • İşletme Projesinin Hazırlanması, Tebliği, İtirazı, Kesinleşmesi,
 • İşletme Projesine Dayanan İcra Takibi,
 • Kat Malikleri Kurulunun Olağan Ve Olağanüstü Toplanması, Kesinleşmesi,
 • Kat İrtifakı Kurulması,
 • Kat Malik Haklarının Korunması,
 • Kat Maliklerinin Borçları İfasını Ve Doğruluk Kurallarına Uyulması,
 • Kat Mülkiyetinde Karar, Gelir-Gider Ve Denetim Defterlerinin Tutulması,
 • Tasarrufun İptali Davaları,
 • Toplu Yapılarda Yönetim Planı Hazırlanması,
 • Toplu Yapının Yönetim Planı Hazırlanması, Kurulması,
 • Toplu Yapılarda Ortak Yerler Ve Ortak Giderlere Katılma Yükümlülüğü,
 • Toplu Yapılarda Yönetim Genel Kurul, Yönetici Ve Denetçi Atama,
 • Toplu Yapılarda Aidat Ve Giderlerinin Tahsili 
 • Toplu Yapılarda Geçici Yönetim Kurulu, Yönetim Ve Denetçi Konuları,
 • Vaziyet (Yerleşim) Planı, Hazırlanması, Tasdiki Konularında,
 • Yöneticinin Sorumluluğu Konularında Yönetici Ve Kat Maliklerini Adli Makamlarda Temsil,
 • Yönetim Planı Tescili, Değiştirilmesi / İptali Konularında

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim