Kişisel Verilerin Korunması

Modern yaşamın en önemli değerlerinden biri bilgidir ve devlet kurumları ile özel kuruluşlar, her gün önemli miktarda veri toplamakta, saklamakta, işlemekte ve transfer etmektedir. Teknolojinin ilerlemesi, bireylerin bilgiyi paylaşmasına ve dünya çapında yaymasına izin verirken, bu durum aynı zamanda kişisel verilerin yetkisiz kullanımı gibi tehlikeli durumların oluşmasına neden olabilir.

Kişisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin izinsiz kullanımına karşı sahip oldukları bir haktır. Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kabulü ile yeni bir döneme girilmiştir ve bu kanun, vatandaşlara veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklar verirken, veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler özellikle şirketlerin bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

KVKK’ ya uyumun sağlanması amacıyla GCG Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize:

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
  • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
  • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
  • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim