Miras Hukuku

GCG Hukuk hassas bir süreç olan Miras Hukuku konusunda taraflara bir çok hizmet vermektedir.  

GCG Hukuk Bürosu tarafından  Miras Hukuku konusunda yerli ve yabancı kişilere sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Mirasta Mal Paylaşımı,
 • Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi Düzenleme,
 • Miras Bırakan Kişinin Malvarlığının Tespitini İçeren Tereke Davasının Açılması ve Takibi,
 • Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davaları,
 • Mirastan Feragat Sözleşmelerinin Hukuka Uygun Olarak Hazırlanması,
 • Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davasının Açılması ve Takibi,
 • Muvazaalı İşlemlerin İptal Davaları,
 • Saklı Payın Korunması Davası,
 • Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılması ve Takibi,
 • Mirasta İade Davalarının Açılması ve Takibi,
 • Taksim Sözleşmelerinin Hukuka Uygun Hazırlanması,
 • Tenkis Davası Açılması ve Süreçlerin Takip Edilmesi,
 • Vasiyetnamenin Tenfizi ve Vasiyet İptali Davalarının Açılması ve Takibi,
 • Vasiyetnamenin İptali Davasının Açılması ve Takibi,

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim