Sağlık ve İlaç Hukuku

GCG Hukuk hassas bir süreç olan Bürosu, Miras Hukuku konusunda taraflara bir çok hizmet vermektedir.  

GCG Hukuk Bürosu tarafından  Miras Hukuku konusunda yerli ve yabancı kişilere sunulan hizmetlerden bazıları:

 • Mirasta Mal Paylaşımı,
 • Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi Düzenleme,
 • Miras Bırakan Kişinin Malvarlığının Tespitini İçeren Tereke Davasının Açılması ve Takibi,
 • Mirasçılık Belgesinin (Veraset İlamının) İptali Davaları,
 • Mirastan Feragat Sözleşmelerinin Hukuka Uygun Olarak Hazırlanması,
 • Mirasın Reddi (Reddi Miras) Davasının Açılması ve Takibi,
 • Muvazaalı İşlemlerin İptal Davaları,
 • Saklı Payın Korunması Davası,
 • Ortaklığın Giderilmesi Davasının Açılması ve Takibi,
 • Mirasta İade Davalarının Açılması ve Takibi,
 • Taksim Sözleşmelerinin Hukuka Uygun Hazırlanması,
 • Tenkis Davası Açılması ve Süreçlerin Takip Edilmesi,
 • Vasiyetnamenin Tenfizi ve Vasiyet İptali Davalarının Açılması ve Takibi,
 • Vasiyetnamenin İptali Davasının Açılması ve Takibi,

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim