İdare ve Vergi Hukuku Departmanı

GCG Hukuk Bürosu, Vergi Hukuku alanında vergi doğuran olaydan, vergilendirilmesine ve vergi davaları konularında detaylı hizmetler vermektedir.

GCG Hukuk Bürosu tarafından Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

–        Vergi incelemelerinin rapor değerlendirme komisyonu, vergi takdir komisyonu öncesi uzlaşma ve vergi takdir komisyonu sonrası uzlaşma gibi aşamalarda temsil ve danışmanlık,

–        Vergi Dairelerinde ön karar talebinin hazırlanması ve uygulanması,

–        Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde mükelleflerin temsili, 

–        Vergi hukuku danışmanlığı hizmetleri, 

–        Dolaylı vergiler konusunda danışmanlık,

–        Kurumsal, proje ve yapılandırılmış finansmanın vergilendirilmesi konularında danışmanlık,

–        İnşaat (Yap – Sat Ve Yap – Kullan) İşlerinin Vergisel Boyutu,

–        Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergisel Boyutu,

–        Hasılat (Gelir) Paylaşım Modeline Göre Yapılan İnşaat İşlerinin Vergisel Boyutu,

–        Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerinin Vergisel Boyutu,

–        Yabancılara Konut Veya İşyeri Satışlarının vergilendirilmesi,

–        İnşaat İşlerinde KDV Tevkifatı,

–        Ödeme emrinin iptali davaları,

–        Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları,

–        Özel esaslara (Kod’a) alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları,

–        Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları,

–        Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları,

–        Sermaye piyasası işlemlerinin vergilendirilmesi,

–        Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları,

–        Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları,

–        İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları,

–        Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları,

–        Vergisiz birleşme, bölünme ve hisse değişimi işlemleri,

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim