Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

GCG Hukuk Bürosu, küçülen Dünyada ülkesel, bölgesel ve küresel çapta hak sahiplerine hukuki destek ve danışmanlık hizmet verilmektedir. Hukuk desteği doğrudan olduğu gibi yerel hukuk bürolarıyla işbirliği yoluyla olmaktadır. 

GCG Hukuk Bürosu Yabancılar Hukuku alanında verdiği hizmetler aşağıdaki şekildedir.

–        Doğumla ve doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak,

–        Sonradan veya evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak,

–        K.K.T.C. vatandaşlarının Türk vatandaşlığını kazanması,

–        Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kazanılması,

–        İstisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması konusunda hukuki destek sağlamak,

–        Göçmen olarak Türk vatandaşlığının kazanılması, 

–        İkamet şartı aranmaksızın yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması,

–        İkamet şartına bağlı olarak yeniden Türk vatandaşlığına kazanılması,

–        Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığına kazanılması,

–        Yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri için çalışma izinlerinin alınmasında,

–        Yabancı kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım ve satım işlemlerinde,

–        Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, 

–        Yabancılara oturma, oturma izin başvurularında danışmanlık,

–        Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusu,

–        Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,

 

GCG HUKUK

GCG Hukuk Bürosu, bugün verimli sonuçlar için organize edilmiş Ankara merkezli Türkiye’nin önde gelen hukuk büroları arasında yer almaktadır.

İletişim